Att leverera data

Arbetar du på en kulturarvsinstitution och vill att era samlingar ska visas i K-samsök? Här finns information om det du behöver veta för att leverera data.
Förberedelserna för leverans består av tre delar: avtal/överenskommelse, märkning av media och installation av en lokal port. Här nedan finns en skiss över hur processen går till:

Schematisk bild över leverans av data till K-samsökGrafik: Processleverans av data till K-samsök.

Avtal/överenskommelse

För att tydliggöra rollfördelningen skriver vi ett avtal eller en överenskommelse (beroende på organisationsform) med er institution. Efter en första kontakt med K-samsöks support skickas avtalet ut till er för underskrift.

Märkning

Tanken med K-samsök är att kulturarvsinformationen som ingår ska kunna användas i olika e-tjänster som skapas av olika aktörer från det offentliga och det privata. Därför är det viktigt att det är tydligt hur informationen får användas: kommersiellt, icke-kommersiellt, tillåts ändringar osv. Läs mer om rättigheter och K-samsök.

Lokal port

För att kunna leverera data till K-samsök behöver du installera ett program, en lokal port, i anslutning till din databas. Källkoden är öppen och tillhandahålls av oss på Riksantikvarieämbetet. Den anpassning din institution behöver göra är att mappa fälten eller SQL-frågorna från din databas till parametrarna i K-samsöks protokoll, det vill säga ange vilka parametrar i er databas som motsvarar vilka parametrar i K-samsök. Beroende på vilket system du använder så kan det vara olika komplicerat att anpassa koden. Idag levereras data bl a från systemen Primus och Carlotta och vi jobbar med att kunna ta emot data från flera andra system.

Vi har utvecklat tre lokalnoder för leverans av data till K-samsök:

Kontakta oss på ksamsok@raa.se om du har några frågor.