Att leverera data

Arbetar du på en kulturarvsinstitution och vill att era samlingar ska visas i K-samsök? Förberedelserna för leverans består av tre delar: avtal/överenskommelse, märkning av media och leverans av data.

Avtal/överenskommelse

För att tydliggöra rollfördelningen skriver vi ett avtal eller en överenskommelse (beroende på organisationsform) med er institution. Efter en första kontakt med K-samsöks support skickas avtalet ut till er för underskrift.

Rättighetsmärkning

Tanken med K-samsök är att kulturarvsinformationen som ingår ska kunna användas i olika e-tjänster som skapas av olika aktörer från det offentliga och det privata. Därför är det viktigt att det är tydligt hur informationen får användas: kommersiellt, icke-kommersiellt, tillåts ändringar osv. Läs mer om rättigheter och K-samsök. K-samsök ställer dessutom krav att all metadata som levereras ska vara öppet licensierat som CC0.

Källhänvisning

En förutsättning för att K-samsök ska kunna ta emot data är att datat ska ha en befintlig hemvist på nätet. K-samsök måste alltid kunna länka tillbaka till en post eller ett objekts hemsida hos organisationen som ansvarar för den. Därför är det också viktigt för oss att det finns en säker och hållbar förvaltning hos våra partners.

Leverans av data

För att kunna leverera information till K-samsök så behöver ert samlingssystem kunna leverera information genom protokollet OAI-PMH samt kunna uttrycka information enligt K-samsöks datamodell. Flera existerande system på marknaden såsom Carlotta, Sofie och Primus/Digitaltmuseum har stöd för detta.

Kontakta oss på ksamsok@raa.se om du har några frågor.