Avtal/överenskommelse

För att förtydliga rollfördelningen och åtaganden vid leverans av information till K-samsök har Riksantikvarieämbetet tagit fram ett avtal/överenskommelse som båda parter skriver på.

När ni beslutat att för att leverera data till K-samsök kontaktar ni K-samsöks support. Vi skickar därefter ut avtalet/överenskommelsen i två exemplar. Båda dokumenten undertecknas av båda parterna, det ena exemplaret behåller ni och den andra skickar ni tillbaka till Riksantikvarieämbetet.

Viktiga punkter att ta ställning till inför undertecknandet av avtalet/överenskommelsen är:

  • Institutionen förbinder sig att märka upp informationen enligt K-samsöks modell. Här skiljer vi på metadata som generellt inte har något upphovsrättsligt skydd (CC0) och media (t ex bilder, film- och ljudklipp).
  • Vill institutionen att information levereras vidare till Europeana?

Avtalet/överenskommelsen är framtagen i samarbete med de institutioner som levererar information till K-samsök.