Rättigheter

Här finns det information om de olika licenser/rättigheter som finns i rdf-resursen för rättigheter och licenser för informationen.

De licenser/rättighetsmärkningar som finns i K-samsöks rättighetsmodell är:

Public Domain Mark

http://kulturarvsdata.se/resurser/license#pdmark
Public Domain Mark (PDM) är en icke juridiskt bindande märkning av material där upphovsrätten har gått ut eller där materialet inte skyddas av upphovsrätten. Märkningen är framtagen av Creative Commons.

Creative Commons Zero (CC0)

http://kulturarvsdata.se/resurser/license#cc0
Används om informationsförvaltaren vill avsäga sig alla rättigheter till objektet så att det får återanvändas utan restriktioner.

Creative Commons

En informationsförvaltare kan märka upp informationen med de sex Creative Commons licenserna där ”Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)” är satt som standard. Läs mer om Creative Commons på http://www.creativecommons.se. Licenserna är:

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
http://kulturarvsdata.se/resurser/license#by
Upphovsperson ska anges vid användning.
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
http://kulturarvsdata.se/resurser/license#by-sa
Upphovsperson ska anges vid användning, bearbetningar delas med samma villkor.
Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)
http://kulturarvsdata.se/resurser/license#by-nd
Upphovsperson ska anges vid användning, objektet får inte bearbetas.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
http://kulturarvsdata.se/resurser/license#by-nc
Upphovsperson ska anges vid användning, ej kommersiell användning.
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
http://kulturarvsdata.se/resurser/license#by-nc-sa
Upphovsperson ska anges vid användning, ej kommersiell användning, bearbetningar delas med samma villkor.
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
http://kulturarvsdata.se/resurser/license#by-nc-nd
Upphovsperson ska anges vid användning, ej kommersiell användning, objektet får inte bearbetas.

Vill du använda en äldre version än standard 4.0 så går det bra skriva URL till denna mellan mediaLicenseUrl– och/eller itemLicenseURL, t ex: <mediaLicenseUrl rdf:resource="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0"/>

Förbehållna rättigheter

Det finns även en möjlighet att leverera metadata om objekt som är helt skyddade av upphovsrätten, med hjälp av RightsStatements.org-licenser. Dessa märks på följande sätt:

In Copyright (InC)
http://kulturarvsdata.se/resurser/license#inc
Objektet är upprovsrättsskyddat.
In Copyright – EU Orphan Work (InC-EU-OW)
http://kulturarvsdata.se/resurser/license#inc-ow-eu
Herrelöst verk: objektet är upprovsrättsskyddat, men upphovspersonen är okänd. Obs att för att tillämpa den här licensen ska objektet ha registrerats hos EUIPOs Orphan Works Database genom Patent- och registreringsverket; kolla PRVs hemsida för mer information.
In Copyright – Educational Use Permitted (InC-EDU)
http://kulturarvsdata.se/resurser/license#inc-edu
Objektet är upprovsrättsskyddat, men licensen tillåter bruk inom utbildningssammanhang.