Två glada flickor i ffärglada folkdräkter håller i varandras händer. Foto: (PDM)

Om K-samsök

Riksantikvarieämbetet vill att det ska bli enklare för fler att få tillgång till och dra nytta av all kulturarvsinformation som finns samlad i en lång rad databaser runt om i Sverige.

Tjänsten K-samsök gör det enklare för museer och andra kulturarvsinstitutioner att nå ut med sina samlingar till olika användare. Information om hundratals olika samlingar görs tillgänglig på ett gemensamt sätt. Detta innebär att man som användare inte behöver leta upp flera olika databaser för att få fram information om ett speciellt ämne, utan man kan gå till ett enda ställe.

All information som finns i K-samsök kan man titta på i söktjänsten Kringla, som är öppen och gratis för alla att använda.

Miljontals delade objekt i K-samsök

Idag är 83 kulturarvsinstitutioner anslutna till K-samsök, däribland en lång rad statliga museer och länsmuseer. Riksantikvarieämbetet arbetar löpande för att få med fler.

Myndigheten ansvarar för förvaltning och utveckling av tjänsten men majoriteten av innehållet kommer från våra fantastiska partners. Tillsammans bidrar alla aktörer till ett mer hållbart, bildat och kreativt samhälle.

Firades med målarbok

Svartvitt fotografi där två män sitter i varsin stol, båda har långa vita skägg som är delade i två flikar.
Här är ett exempel på hur ett fotografi kan omvandlas till en målarboksbild. Foto: (PDM)

I februari 2023 passerades gränsen för tio miljoner delade objekt i K-samsök, det berättade vi om i en tidigare nyhet på raa.se. För att fira detta  tog Riksantikvarieämbetet fram en publikation, en målarbok , med ett urval av bilder från samlingarna där du själv kan färglägga de fantastiska bilderna.

Här kan du ladda ned och skriva ut målarboken  ”Delad glädje – dubbel glädje”

Så  fungerar K-samsök

K-samsök, Swedish Open Cultural Heritage (SOCH) på engelska, är en webbservice för tillämpningar som vill hämta kulturarvsdata från institutioner och andra aktörer med kulturarvsinformation.

K-samsök fungerar som en kopplingsdosa mellan institutionernas databaser och de aktörer som vill använda informationen i egna tillämpningar (t.ex. på webbplatser eller i mobila lösningar). Vi vill att det ska bli enklare för fler att få tillgång till och dra nytta av all kulturarvsinformation som finns samlad i en lång rad databaser runt om i Sverige.

Läs mer om hur K-samsök fungerar