Bensvart

Bensvart ger svarta och gråa kulörer som drar åt blått. Pigmentet är hållbart och ljusäkta och har låg täckförmåga. Det kan användas för laserande målning.

Bensvart är tillverkat av förkolnade ben, i äldre tid också av avfall från elfenben. I de allra flesta svarta pigment utgörs den färgande ingrediensen av kol. Beroende på framställningsmetod innehåller det också andra ämnen, till exempel metallföreningar, hartser eller oförbränt organiskt material. Egenskaperna varierar därför, men gemensamt för de flesta kolpigment är att de får en blå färgton vid blandning med vitt.

Jämfört med järnoxidsvart ger bensvart en linoljefärg som är mer laserande.

Andra svarta pigment i Kulturkulör: Järnoxidsvart

Färgbrytningsnyckel

Kulturkulörs färgbrytningsnyckel beskriver hur du kan bryta traditionella linoljefärger för att uppnå specifika kulörer. Tabellen beskriver resultatet av blandning med färdiga basfärger och andelarna anges i viktprocent.

NCS – Natural Colour System®© är ett logiskt färgbeteckningssystem som bygger på hur människan uppfattar färg. NCS beskriver färgen på alla ytmaterial. Med numeriska färgkoder, så kallade NCS-beteckningar kan kulören på vilken yta som helst beskrivas exakt. Här kan du läsa mer om NCS-systemet.

Färgbrytningsnyckel finns för ett urval av kulörproverna i Kulturkulörs färgprovsamling. I provsamlingen kan du hitta ännu fler nyanser som du kan åstadkomma med linoljefärg och traditionella pigment. Blandningstabellerna ger en uppfattning om åt vilket håll kulören drar vid blandning med vitt samt i vissa fall vid tillsats av svart. Blandningsförhållandena är ungefärliga och pigmentens egenskaper varierar.

Tabellen med färgbrytningsnycklar är färgsatt för att ge en uppfattning om resultatet av blandningen och vilka kulörer du kan uppnå med det traditionella pigmentet, men tänk på att färgåtergivning varierar mellan bildskärmar.

Fler blandningsnycklar, mer information om pigmentets kemiska sammansättning och historik finns att hitta i Vårda väl-bladet om bensvart.