Foto: ( CC BY)

Kulturkulör – ett färgsystem för linoljefärg

Kulturkulör visar ett stort antal färgskalor för linoljefärg och vänder sig till yrkesverksamma målare och till privatpersoner som vill måla enligt gamla traditioner.

Vilka färgskalor kunde åstadkommas förr, då man blandade traditionella pigment i linoljefärg? Den frågan kan man få hjälp med genom att använda Kulturkulör, en färgkollektion framtagen av Riksantikvarieämbetet i samarbete med NCS Colour AB.

Idag efterfrågar målare och andra aktörer inom byggnadsvården kunskap om traditionell linoljefärg och hur den ska blandas för att uppnå en specifik kulör. Kulturkulör är ett verktyg som underlättar målning med linoljefärg och vänder sig till alla som vill måla enligt gamla traditioner. Kulturkulör är lätthanterlig och kommer i ett format av 104 x 35 mm (något större än en kortlek). Den innehåller 300 färgprover med NCS-beteckningar och information om blandningsförhållanden.

Vill du beställa ett eget exemplar av Kulturkulör? Kontakta NCS Colour AB.

Nyckel till kunskap om traditionell färgsättning

Med traditionella pigment kan vi åstadkomma ett stort antal färgskalor som vi kan använda inom byggnadsvården. För att skapa både nya och äldre färgsättningar med linoljefärg bör vi veta vilka kulörer som är möjliga att åstadkomma med traditionella pigment. Med hjälp av Kulturkulör hålls kunskapen om traditionell färgsättning vid liv och den är ett enkelt verktyg för färgblandning.

Kulturkulör för linoljefärg kan användas för olika ändamål, exempelvis:

  • Guide till historisk färgsättning och traditionella pigment
  • Som utgångspunkt när du väljer nyans inför provmålning
  • Recept för färgblandning
  • Nyckel mellan traditionella recept och NCS-beteckningar.

Vill du veta mer om pigmenten i Kulturkulör?

På Kulturkulörs webbsidor om pigmenten kan du läsa mer om egenskaper som täckförmåga och beständighet. Du kan också hitta information om vilka kulörer respektive pigment kan ge och i färgbrytningsnyckeln kan du se hur du kan blanda traditionella linoljefärger för att uppnå specifika kulörer. Följ länkarna nedan för att lära dig mer om traditionell linoljefärg och färgsättning!