Ortnamnslänkar

Statistiska Centralbyrån (SCB) – Många ortnamn innehåller personnamn – ibland förnamn, ibland efternamn. Gatunamnet Alexis Kivigången i västra Stockholm innehåller släktnamnet Kivi, medan Torgersbo, Torgersbyn, Torgerslund och Torgersröd ser ut att innehålla ett förnamn Torger, Torgeir eller Torgerd. Kan man heta så ännu i dag? Är namnen vanliga? För att få svar går man till Statistiska Centralbyråns namnsökning: ”Namnsök”. Man får veta att det vid årsskiftet 2011/2012 fanns 117 personer i Sverige som bar släktnamnet Kivi, att 23 män hette Torger, att 55 män hette Torgeir och att 27 kvinnor hette Torgerd. Ja, det finns säkert många andra skäl att efterfråga statistik över dagens personnamn.

SOFI (Institutet för språk och folkminnen) – Här kan man bl.a. titta in i ortnamnsarkivets samlingar i Uppsala. I arkivet hittar man t.ex. äldre belägg (= förekomst i skriftliga källor), uppgifter om namnens uttal, platsernas läge och ibland hänvisningar till litteratur där namnen är tolkade eller kommenterade.

Lantmäteriet – Genom att trycka på startsidans ”KartSök och ortnamn” får man tillgång till dels uppgifter ur Lantmäteriets aktuella ortnamnsdatabas (namnen på de allmänna kartorna), dels en översiktskarta över Sverige och ett utsnitt ur en detaljerad karta i valfria skalor. Här kan man söka på ett enstaka namn i sin helhet eller på början eller slutet av namnen, t.ex. en viss efterled (-torp, -hem, -tuna osv.). Man får resultatet av sökningen som text (en namnlista) och som kartbild. Här kan man alltså lätt se om ett namn eller en namnled finns, hur namnet skall stavas och var platserna med namnen ligger.

NORNA – (Nordiska samarbetskommittén för namnforskning) Här hittar man bl.a. NORNA-registret, ett register över samtliga aktiva namnforskare i Norden, med adressuppgifter och aktuella arbets- och forskningsområden. Registret ger en god bild av vad namnforskning i dag omfattar, vilka frågeställningar, problem, områden och namntyper som är intressanta för närvarande. Man hittar också ett nyhetsbrev och en komplett bibliografi över 2003 års nordiska namnforskning. Framöver kommer denna bibliografi att fyllas på årsvis. Samtliga publikationer i NORNA:s egen rapportserie redovisas liksom protokoll m.m. från kommitténs möten. Ett lexikon på nätet kallat NONELex (Lexikon över nordiska namnelement) är under uppbyggnad.