En grå, 3D-scannad bild av en liten bit av en runsten, där konturerna i stenen framkommer väldigt tydligt.Runfragment från Köpingsvik, Öland. 3D-scanbild med 0,27 mm mellan mätpunkterna.Foto: Laila Kitzler Åhfeldt (CC BY)

Runristandets dynamik

Forskning om runristare, vård och digital kommunikation

Identifiering av runristare pågår med hjälp av 3D-scanning och huggspårsanalys. Metoden ger nya möjligheter för tolkning av runinskrifter och ökad förståelse för runristarens roll och betydelse. Riksantikvarieämbetet finansierar, tillsammans med Riksbankens Jubileumsfond och Vitterhetsakademien, två projekt inom runforskning, på vardera fem år.

Syftet med projektet Runristandets dynamik är att uppnå en syntes om runristares relationer till varandra och deras betydelse i samhället under vikingatid och tidig medeltid. Forskningen använder främst 3D-scanning och huggspårsanalys som metod. Resultaten tolkas med hänsyn bl.a. till den tilltagande literacyn (läs- och skrivfärdigheten) och kristnandet i ett europeiskt perspektiv.

Metoden kompletterar stilistiska och språkvetenskapliga tolkningar genom möjligheten att med tekniska analyser identifiera enskilda ristare. Den öppnar också för utvecklingsarbete inom förmedling och ger nya möjligheter för att studera bildstenar, medeltida stenskulptur och runinskrifter på varierande material.

Inom projektet kommer ett stort antal runinskrifter att 3D-dokumenteras med hög kvalitet, vilket underlättar läsning av vittrade inskrifter och utgör ett viktigt verktyg för vård och digital kommunikation.

Kontakt: Laila Kitzler Åhfeldt, tfn. 08-5191 8080, laila.kitzler.ahfeldt@raa.se

Dela sidan på