Publikationer och rapporter 2009–

Projektet Runristandets dynamik och övrig forskning om runor, runinskrifter och bildstenar har resulterat i ett flertal rapporter och publikationer.

Laila Kitzler Åhfeldt är forskare vid Riksantikvarieämbetet inom området runor och bildstenar, bland annat genom projekt Runristandets dynamik, projekt Evighetsrunor samt projekt Ancient Images 2.0.

Laila Kitzler Åhfeldts forskning har bland annat resulterat i nedanstående tryckta publikationer:

2023

Film:

2022

 • Laserskanning ger nya insikter om runristningar. En runtur i Stockholms närhet, i: Tyde den som kan – en upptäcktsfärd bland Upplands runstenar, T. Zachrisson & M. Källström (eds.). Upplandsmuseets skriftserie 13. Uppsala: Upplandsmuseet. S. 242–261.
 • Efterord. I: Mobilitet och rörelse: fältarkeologiska perspektiv, D. Sahlen & M. Holgersson (red.). Seminarierapport NR. 9. Stockholm: Stockholms länsmuseum. S. 76–78. (hela boken)
 • Runor i orostid. Runornas användning på Gotland kring inbördeskriget 1288 och invasionen 1361, i: Det öppna och det fördolda. Runor i olika sociala miljöer från senvikingatid till efterreformatorisk tid, L. Kitzler Åhfeldt & M. Källström (eds.). Stockholm/Visby: Riksantikvarieämbetet. Pp. 133–162.
 • Gotland Picture stones and narration, i: Folklore and Old Norse Mythology, Frog & J. Ahola (Eds.). Folklore Fellows’ Communications 323. Helsinki: The Kalevala Society. Aarhus Mythology Conference. Pp. 525–550.
 • Tillsammans med Magnus Källström: Runverket (Årsberättelse från vissa forskningsföretag m.m. Verksamhetsåret 2021), i: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien årsbok 2022. S. 221–224.

2021

 • Rune Carvers in Military Campaigns, i: Viking Wars, F. Iversen & K. Kjesrud (Eds.). Viking LXXXIV Special volume 1. Oslo: Norsk arkeologisk selskap / Norwegian Archaeological Society. S. 207–230.
 • Tillsammans med Magnus Källström: Runverket (Årsberättelse från vissa forskningsföretag m.m. Verksamhetsåret 2020), i: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien årsbok 2021. S. 182–184.

2020

 • Islanders’ attitudes to runic script – personal objects with runic inscriptions on Öland, Gotland and Bornholm, i: Relations and Runes: The Baltic Islands and Their Interactions During the Late Iron Age and Early Middle Ages, C. Hedenstierna-Jonson, L. Kitzler Åhfeldt, P. Widerström & B. Raffield (eds.). S. 151–161. (hela boken)
 • Tillsammans med Charlotte Hedenstierna-Jonson, Per Widerström och Ben Raffield. Introduction, i: Relations and Runes: The Baltic Islands and Their Interactions During the Late Iron Age and Early Middle Ages, i: C. Hedenstierna-Jonson, L. Kitzler Åhfeldt, P. Widerström & B. Raffield (eds.). S. 5–10. (hela boken)
 • Tillsammans med Magnus Källström: Runverket (Årsberättelse från vissa forskningsföretag m. m. Verksamhetsåret 2019), i: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien årsbok 2020. S. 231–234.

2019

 • Provenancing Rune Carvers on Bornholm through 3D-Scanning and Multivariate Statistics of the Carving Technique. European Journal of Archaeology 23:1. S. 82–104.
 • Rune Carvers traversing Austmarr, i: Contacts and Networks in the Baltic Sea Region: Austmarr as a Northern mare nostrum, ca. 500–1500 CE, M. Bertell, Frog, and K.Willson (eds.). Amsterdam University Press. S. 91–115.
 • Tillsammans med Lisbeth Imer: Rune Carvers and Sponsor Families on Bornholm. Danish Journal of Archaeology 2019, VOL 8. S. 1–21.
 • Tillsammans med Lisbeth Imer: Knudsker-stenen – Erkendelsen af en runesten. Nationalmuseets Arbejdsmark 2019. S. 114–123.
 • Tillsammans med Magnus Källström: Runverket (Årsberättelse från vissa forskningsföretag m.m. Verksamhetsåret 2018), i: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien årsbok 2019. S. 237–240.

2018

 • Tillsammans med Magnus Källström: Runverket (Årsberättelse från vissa forskningsföretag m.m. Verksamhetsåret 2017), i: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien årsbok 2018. S. 255–257.

2017

 • Estelas historiadas y piedras rúnicas de la Era Vikinga en Escandinavia. Desperta Ferro: Arqueología e Historia no 13, s.52–56.
 • Runristare och mobilitet i Södermanland. Forskningsrapport från Riksantikvarieämbetet
 • – & Magnus Källström. Runverket (Årsberättelse från vissa forskningsföretag m.m. Verksamhetsåret 2016), i: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien årsbok 2017. S. 188–191.

2016

 • – & Magnus Källström. Runverket (Årsberättelse från vissa forskningsföretag m.m. Verksamhetsåret 2015), i: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien årsbok 2016. S. 207–208.
 • Åsmund Kåresson – en sällskaplig runristare. Situne Dei 2016. S. 26-39.

2015

 • Rune carvers and local mobility. Viking and Medieval Scandinavia 11. Pp.143–182. Abstract.
 • Runristare vid Köpings kyrka. I: Arnell, K.-J. & Papmehl-Dufay, L. (red.). Grävda minnen – Från Skedemosse till Sandby borg. Årsboken Kalmar län 2012–2015. Meddelande från Kalmar läns hembygdsförbund och Stiftelsen Kalmar läns museum. Årgång 95.
 • Picture stone workshops in Viking Age Gotland. In: W. Heizmann & S. Oehrl. (red.). Bilddenkmäler zur germanischen Götter- und Heldensage. Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde RGA-E Band 91. Berlin: De Gruyter. S. 397–462.
 • – & Magnus Källström. Runverket på 2000-talet. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien årsbok 2015. S. 159–175.
 • – & Magnus Källström. Runverket (Årsberättelse från vissa forskningsföretag m.m. Verksamhetsåret 2014), i: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien årsbok 2015. S. 206–207.
 • 3D-skanning – dokumentation och analys av runstenar. I: Ren sten. Konferensrapport 6–8 maj 2015, Nämforsen och Sollefteå. Riksantikvarieämbetet. S.19–20.

2014

2013

2012

 • Carving Technique and Runic Literacy. I: Jesch, J. et. al. Epigraphic literacy and Christian identity: Practical modes of written discourse in the newly Christian European north 800-1200. Utrecht Studies of Medieval Literacy. Brepols.
 • Picture stone workshops and handicraft traditions. In: Herlin Karnell, M. et. al. (eds.). Gotland’s Picture Stones: Bearers of an Enigmatic Legacy. Visby.
 • Bildstensverkstäder och hantverkstraditioner. I: Herlin Karnell, M. et. al. (red.). Gotlands bildstenar: järnålderns gåtfulla budbärare. Visby.
 • –, Källström, M. & Widerström, P. Introduction. In: Herlin Karnell, M. et. al. (eds.). Gotland’s Picture Stones: Bearers of an Enigmatic Legacy. Visby. Pp. 6–9.
 • –, Källström, M. & Widerström, P. Inledning. I: Herlin Karnell, M. et. al. (red.). Gotlands bildstenar: järnålderns gåtfulla budbärare. Visby. S. 6–9.

2011

2009