Publikationer och rapporter 2009–

2017

Estelas historiadas y piedras rúnicas de la Era Vikinga en Escandinavia. Desperta Ferro: Arqueología e Historia no 13, s.52-56.

Runristare och mobilitet i Södermanland. Forskningsrapport från Riksantikvarieämbetet

– & Magnus Källström. Runverket (Årsberättelse från vissa forskningsföretag m.m. Verksamhetsåret 2016), i: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien årsbok 2017. S. 188–191.

2016

– & Magnus Källström. Runverket (Årsberättelse från vissa forskningsföretag m.m. Verksamhetsåret 2015), i: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien årsbok 2016. S. 207–208.

Åsmund Kåresson – en sällskaplig runristare. Situne Dei 2016. S. 26-39.

2015

Rune carvers and local mobility. Viking and Medieval Scandinavia 11. Pp.143–182. Abstract.

Runristare vid Köpings kyrka. I: Arnell, K.-J. & Papmehl-Dufay, L. (red.). Grävda minnen – Från Skedemosse till Sandby borg. Årsboken Kalmar län 2012–2015. Meddelande från Kalmar läns hembygdsförbund och Stiftelsen Kalmar läns museum. Årgång 95.

Picture stone workshops in Viking Age Gotland. In: W. Heizmann & S. Oehrl. (red.). Bilddenkmäler zur germanischen Götter- und Heldensage. Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde RGA-E Band 91. Berlin: De Gruyter. S. 397–462.

– & Magnus Källström. Runverket på 2000-talet. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien årsbok 2015. S. 159–175.

– & Magnus Källström. Runverket (Årsberättelse från vissa forskningsföretag m.m. Verksamhetsåret 2014), i: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien årsbok 2015. S. 206–207.

3D-skanning – dokumentation och analys av runstenar. I: Ren sten. Konferensrapport 6–8 maj 2015, Nämforsen och Sollefteå. Riksantikvarieämbetet. S.19–20.

2014

Setu stain, kiarþu merki, risti runaR. Tekniska termer för runstensinskrifter under vikingatiden. En undersökning av ord och monument. Fornvännen 109. S. 243–258.

2013

3D-scanner analyses of the Gotland Picture Stones; Workshops, Iconography and Dating. With supplementary material: Digital catalogue of 3D-data of picture stones. JONAS: Journal of Nordic Archaeological Science 18. S. 55–65.

Runstensfragment från Bälinge kyrka. Rapport från Riksantikvarieämbetet. Dnr 3.5.1-01904-2013.

3D-skanning och RTI-mätning av bildsten från Stenkyrka. Rapport från Riksantikvarieämbetet. 3.5.1-03693-2013.

2012

Carving Technique and Runic Literacy. I: Jesch, J. et. al. Epigraphic literacy and Christian identity: Practical modes of written discourse in the newly Christian European north 800-1200. Utrecht Studies of Medieval Literacy. Brepols.

Picture stone workshops and handicraft traditions. In: Herlin Karnell, M. et. al. (eds.). Gotland’s Picture Stones: Bearers of an Enigmatic Legacy. Visby.

Bildstensverkstäder och hantverkstraditioner. I: Herlin Karnell, M. et. al. (red.). Gotlands bildstenar: järnålderns gåtfulla budbärare. Visby.

–, Källström, M. & Widerström, P. Introduction. In: Herlin Karnell, M. et. al. (eds.). Gotland’s Picture Stones: Bearers of an Enigmatic Legacy. Visby. Pp. 6–9.

–, Källström, M. & Widerström, P. Inledning. I: Herlin Karnell, M. et. al. (red.). Gotlands bildstenar: järnålderns gåtfulla budbärare. Visby. S. 6–9.

2011

Runstenar och eskilstunakistor i Västergötland: Ett exempel på förändrad mobilitet. Futhark: International Journal of Runic Studies 2. S. 145–176.

Några träfynd i Sigtuna under runstenstid. Situne Dei 2011. S. 49–60.

Recension av Volker Vogel, “Holzfunde aus dem mittelalterlichen Schleswig. Mit Beitragen von Ingrid Ulbricht, Hilke Elisabeth Saggau, Karl-Heinz Gloy unde Ulrike Mayer-Küster” (Ausgrabungen in Schleswig. Berichte und Studien 17). Fornvännen 106.

Nyfynd av gravhällsfragment med runor i Husaby kyrka, Västergötland. Rapport från Riksantikvarieämbetet. Dnr 322-4412-2011.

2009

The rune stone fragments in Köpingsvik, Öland. I: Regner, E., von Heijne, C., Kitzler Åhfeldt, L. & Kjellström A. (red.). From Ephesos to Dalecarlia. Thoughts on Body, Space and Time in Medieval and Early Modern Europe. Stockholm Studies in Archaeology 48/ The Museum of National Antiquities, Stockholm, Studies 11. S. 83–100.

Celtic and Continental handicraft traditions; Template use on Gotlandic Picture Stones analysed by 3D-scanning. In: Ney, A., Williams, H. & Charpentier Ljungqvist, F. (red.). Á austrvega. Saga and East Scandinavia. Preprint of The 14th International Saga Conference. Volume 1. The University of Gävle. S. 498–505.

Keltiskt eller kontinentalt? Om mallanvändning på Gotlands bildstenar. I: Hedenstierna-Jonson, C. et. al. (red.). Spaden och pennan. En minnesskrift till Erik B Lundberg och Bengt G Söderberg. S. 134–156.