Foto: ( CC BY)

Bidrag till forskning och utveckling – FoU

Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utveckling, FoU, för kulturmiljöområdet uppgår till cirka 20 miljoner kronor per år. Ansökan om FoU-medel kan göras en gång per år.

Riksantikvarieämbetet bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet genom anslaget 1:4 Forskningsinsatser inom kulturområdet. Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utveckling, FoU, uppgår till cirka 20,5 miljoner kronor per år. Forskning och utveckling bedrivs framförallt genom externt finansierade projekt, men ibland även i interna projekt och genom direkta uppdrag som kan vara både interna och externa. Främst delas medel ut till projekt inom kulturarv och kulturmiljö och till centrala museer, men projekt inom utlysningar samfinansierade med andra forskningsfinansiärer kan förekomma.

 

Välkommen att ta del av vårt arbete inom FoU och hur du ansöker om bidrag till forskning och utveckling.