Marei Hacke på Kulturarvslaboratoriet undersöker en av fanorna med hjälp av XRF (röntgenfluorescensteknik).
Marei Hacke på Kulturarvslaboratoriet undersöker en av fanorna med hjälp av XRF (röntgenfluorescensteknik).Foto: (CC BY)

Fanor från slaget vid Narva – Armémuseum

De bemålade fanorna är från sent 1600-tal och finns idag i Armémuseums samlingar. På grund av sin ålder är de skrynkliga, deformerade, fragmentariska och sköra. Tidigare konserveringsinsatser har också orsakat vissa problem.

För att kunna ställa ut fanorna på ett bra sätt och för att kunna välja en lämplig konserveringsmetod undersöktes fanorna på Kulturarvslaboratoriet. Särskilt intressant var att ta reda på med vilken teknik måleriet är utfört, måleriets löslighet och hur nedbrutet sidenet i fanorna verkligen är. En möjlig konserveringsmetod att undersöka skulle kunna vara temporär konsolidering. Genom undersökningarna får konservatorerna och museet ökad kunskap om fanornas material och tillverkningsteknik.

Se K-blogg och film på Facebook.