Foto: (CC BY)

Studenter och doktorander

Riksantikvarieämbetets konserveringsvetenskapliga enhet har möjlighet att ta emot studenter som gör olika typer av arbetsplatsförlagda utbildningsmoment. Det kan vara praktikperioder, ett projekt som kräver särskild utrustning eller liknande. Utbildningen ska vara på avancerad nivå och professionsinriktad.

Vid intresse av ett sådant samarbete ber vi att ni kontaktar oss i god tid, lämpligen en termin i förväg. I de fall en överenskommelse om samarbete görs så upprättas ett avtal mellan utbildningsinstitutionen och Riksantikvarieämbetet.

För utländska studenter kan olika arrangemang inom Erasmusprogrammet ordnas i samarbete med Högskolan på Gotland.

Önskemålen om att förlägga utbildning till Riksantikvarieämbetets konserveringsvetenskapliga enhet bedöms individuellt och ett viktigt kriterium är att studenten ska kunna delta i något av de pågående forsknings- och utvecklingsprojekt enheten driver. För att kunna göra ett bra urval behöver vi följande:

  • Förfrågan från utbildningsinstitutionen med en beskrivning av utbildningsmomentet och önskat samarbete samt vilken tidsperiod det gäller
  • Personligt brev från studenten om varför den vill komma till Riksantikvarieämbetet
  • Projektbeskrivning av det arbete som önskas genomföras i de fall det är relevant
  • Publicerad:
  • Uppdaterad: