Museum Next dag 2 – The Embroidered Word

Vad handlade punkten om?  

Projektet ”The Embroidered Word Project” är ett slutfört pedagogiskt projekt initierat av Museum of the Republic i Rio de Janeiro, Brasilien. Föredraget hölls av projektledaren och initiativtagaren Christine Azzi, som är museilärare vid Museum of the Republic. Deltagarna var volontärer, som genom broderier av ord och meningar har gett uttryck för de känslor och situationer som pandemin med åtföljande isolering, förluster och oro, fört med sig. Samtliga 25 deltagare, från olika platser i Brasilien, var kvinnor.

Genom projektet, med videomöten, det gemensamma hantverket och dess uttryck för ofta delade erfarenheter av pandemin, byggdes ett tätt sammanvävt nätverk. Eller, som projektledaren uttryckte saken: ”Like a web formed by many Aracnes, of different ages and cities in Brazil, each was a decisive stitch in the polysemic network that united women around doing, creating, taking care of themselves and the other. As in the wheel of destiny, they were all spinners of their lives.

Broderi är en konstform med historiskt starka politiska rötter; inte minst som ett sätt för kvinnor att genom broderier av flaggor, standar och andra politiska symboler uttrycka delaktighet. Detta arbete kan ses i några av de målningar som återfinns i Museum of the Republics samlingar.

 

Vem är innehållet relevant för?  

Framför allt för museilärare och pedagoger. Men även andra som arbetar med kreativt berättande och/eller konsthantverk.

 

Vad var det viktigaste i innehållet? 

  • Att uttrycka sig genom konsthantverk kan ge nya dimensioner åt nya röster i nya situationer.
  • Att skapa tillsammans med händerna, det kan man göra även på distans.
  • Kreativt arbete för människor samman, även när det sker på distans.

 

Var något bra sagt? 

Citat från en av projektets broderande volontärer: “Fear was knocking at our door, and we used embroidery to keep it from dominating everything.

 

Var det några särskilda frågor och utmaningar som dök upp under programpunkten, exempelvis i chatten?  

Frågan om finansiering av materialet till broderierna dök upp, och några av kommentatorerna menade att museet borde betala för materialet; särskilt när man vänder sig till ekonomiskt utsatta grupper. Svaret blev att museet inte har ekonomiska resurser för detta. Vilket är förståeligt, och sannolikt även skulle vara fallet för flertalet svenska museer.

 

Var kan man läsa/se/höra mer? 

Det finns en hel bok med bilder på projektets resultat att ladda ner här: http://museudarepublica.museus.gov.br/wp-content/uploads/2013/10/Palavra-Bordada-2g_med.pdf

Museets hemsida: http://museudarepublica.museus.gov.br/