Museum Next dag 3 – How to double your online donation income with small tweaks 

Vad handlade punkten om?  
Hur Van Gogh-museet jobbar med intäkter online och har byggt sin kundresa. De har ökat sina donationsinkomster med det dubbla genom strategiskt arbete och aktiv förbättring av kundresan och ”upsale” med donationer.  

 

Vem är innehållet relevant för?   

Strategiskt inriktade personer med webbkompetens, samt personer med intresse för ekonomistyrning.  

  

Vad var det viktigaste i innehållet?  

  • Det är viktigt att besökaren får en bra kundresa och att målet är tydligt.  
  • Var inte rädd för att be om donationer – även som i detta fall i anslutning till en biljettförsäljning.  
  • Besökare från USA är mest benägna att donera.  
  • Tänk på vilken call to action du bygger för respektive kund, genom att analysera data och bygga en modell för respektive tillfälle.  
  • Få högre summor och fler donationer genom att använda tydliga knappar med förifyllda belopp istället för fritextfält.  
  • Ju mer museet berättade om varför de bad om donationer, desto lägre resultat fick de.   
  • Arbeta metodiskt, samla data -> testa -> utvärdera -> förändra -> samla data -> osv.  

  

Var något bra sagt?  

People are willing to donate even before they have seen your museum” – Myriam Bruijne, Team Manager of Ticketing 
 

Sucess is sometimes the outcome of a whole string of failures” – van Gogh 

  

Var det några särskilda frågor och utmaningar som dök upp under programpunkten, exempelvis i chatten?  

Detta var ett arbetssätt som i chatten upplevdes väldigt spännande och på en hög nivå. 

  

Var kan man läsa/se/höra mer?  

Blueconic är verktyget Van Gogh-museet använder för besöksdata.  

https://www.blueconic.com/ 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Ej kategoriserad