Museum Next dag 4 – Getting 100,000 young people excited about science in the time of COVID 

Zoos Victoria, en ideell förening av tre zoologiska parker i Victoria Australien, erbjöd forskningsbaserade undervisningsprogram under Covid-19. Över 100,000 ungdomar ville delta från hela världen. Att eleverna fick bidra till äkta forskning, att man förstod lärarnas behov och försåg dem med rätt verktyg; dynamiska och fungerande digitala lärresurser, var nycklar för att lyckas. 


För vem? 

Alla  som vill hitta vägar att skapa material som fungerar för skolan – metoderna som beskrivs kan tillämpas på annan verksamhet än zoo.

 

Vad var det viktigaste i innehållet? 

Man byggde upp en resurs för lärare som verkligen mötte deras behov, och som var kopplad till läroplanen. 

Man använde sig av den livestreaming som pågår i djurhägnen. Studenterna fick studera pingviners beteende och fylla i sina iakttagelser, för att sedan ställa olika vetenskapliga frågor till det sammanställda  materialet. 

Uppgifterna upplevdes som relevanta och meningsfulla av både lärare och elever. 

 

Var något bra sagt? 

We´re trying to build a community of teachers(Facebookgroup called The Teacher Tribe) 

Meet the needs, get beyong expectations! 

Dr Frazer ThorpeEducator vid Zoos Victoria, Australien. 

 

Var det några särskilda frågor och utmaningar som dök upp under programpunkten, exempelvis i chatten? 

Ur chatten:

”Very creative way of doing ”slides” without slides”  

”This is the most creative presentation I’ve seen in a long long time. Enough of boring PowerPoints!”

”Ett av flera exempel har jag sett under seminariedagarna på low-tech presentationer som är mycket pedagogiska och effektiva.” 

”Love the tight connections too what teachers need and the authenticity of the content! Kids acting as scientists!”

”Great ideas for education programs for zoos all over the world, and encouraging kids to keep studying these topics in the future.” 

”How do you make sure the digital workshops are interactive enough and all students have the opportunity to provide input?” 

”I appreciate that their reflections talk about affective and intangible goals, which are the most important and impactful. Refreshing in a world where measurements of impact are done in metrics and numbers.” 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Ej kategoriserad