Museum Next dag 5 – From virtually unknown to virtually everywhere 

Livesända skolprogram i British Museum (sponsrade av Samsung) fanns tidigare, men blev en stor framgång under Corona. Virtual Visits program är ett exempel på hur man skalar upp ett digitalt projekt i en organisation   

Vem är innehållet relevant för?  

Den som vill komma igång med att skapa digitala lärresurser i form av livesända program 

Vad var det viktigaste i innehållet? 

 •  något som fanns från början kunde omarbetas 
 • lärare är nu vana vid Zoom, ger fördelar – man behöver tex  inte testa tekniken i förväg 
 • marknadsföring spelade roll   
 • om innehållet inte är intressant kommer det att misslyckas 
 • inget nytt att museet jobbar utanför väggarna, böcker, dokumentärer, TV-program 
 • inte bara produkten utan också arbetsmetoder och arbetssätt är viktiga saker som lever kvar 
 • de kommer att fortsätta långt efter lockdown och pandemin, också när de har skolor på plats i museet, efterfrågan kommer att vara stor även i framtiden. 
 • det svåra  i framtiden är hur man balanserar det utvidgade erbjudandet online med det i huset  

 

Var något bra sagt? 

”Test, don´t get stuck if it doesnt work” 

”Talk, meet regularilyreflect on how you work.” 

”Det magiska är det som händer i samtalet mellan pedagog och skolklass, inte den tekniska utrustningen.” 

Ed Lawless, Manager – Samsung Digital Discovery Centre, British Museum 

 

Var det några särskilda frågor och utmaningar som dök upp under programpunkten, exempelvis i chatten? 

Det är viktigt att bygga in interaktion, att stiga åt sidan ibland och låta något hända i klassrummet; att lägga in moment av mikrointeraktion som att deltagarna ska räcka upp handen. 

Önskar mer film från utställningarna för att koppla programmen till själva museet.

Ha koll på vilka plattformar lärare använda och var där.

 

 • Publicerad:
 • Uppdaterad:
 • Kategorier: Ej kategoriserad