Sverige sneglar på norska riktlinjer

I Sverige finns ännu inget sjösatt projekt för att ta fram etiska riktlinjer liknande de norska. Men stöd gällande Icoms etiska regler kan vara på gång.

Lis-Mari Hjortfors, etnolog som sitter med i både Icom international committee on ethical dilemmas (IC Ethics) och i Sametingets etiska råd, tycker att riktlinjer liknande de norska borde tas fram även i Sverige. (Läs artikeln om arbetet med etiska riktlinjer för norska museer här.)

Riksantikvarieämbetet har tagit fram stöddokument för hantering av mänskliga kvarlevor och för återlämnandeärenden. Däremot finns inget dokument som motsvarar det dokument som arbetas fram i Norge.

– Det finns ett uppdämt behov av etiska riktlinjer men det är inget vi har diskuterat i Icom ethics än, säger hon.

Lis-Mare Hjortfors arbetar på Árran Lulesamiskt center och har varit inblandad i det arbete som pågår på Rörelsernas museum med att ta fram etiska riktlinjer. Rörelsernas museum har hållit en workshop med personer med olika kompetenser och erfarenheter där etik kring insamling och bevarande av muntliga berättelser har varit en av frågorna. Nästa steg är att Lis-Marie Hjortfors ska sammanställa det material som togs fram i workshopen.

Någon form av stöd kring Icoms etiska regler kan vara på gång även i Sverige och Riksförbundet Sveriges museer har förnyat sin samverkansförklaring med svenska Icom.

– En del av det vi tänker oss är exempelvis stöttande vad gäller de etiska reglerna. Exakt hur kommer vi att precisera efter sommaren och det norska arbetet kring detta är något vi kommer att titta på, skriver Maria B Olofsson, verksamhetskoordinator vid Sveriges Museer, i en kommentar.

Kategori

Ämnen


Lina Wennersten

lina.wennersten@raa.se


  • Publicerad:
  • Uppdaterad: