Man sitter och läser i biblioteket Foto: ( CC BY)

Höstens boktips från biblioteket

Kulturturism, ett norskt kvinnomuseum och en handbok om digitala praktiker. Det är några av ämnena bland höstens boktips från Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek.

The Routledge international handbook of new digital practices in galleries, libraries, archives, museums and heritage sites
Av Hannah Lewi (redaktör), 2020. Bok

En handbok från Routledge om nya digital praktiker i gallerier, bibliotek, arkiv, museer och kulturmiljöer

 

Kulturell turism : en historisk översikt och analys om kulturarvsturism i Sverige
Av Richard Pettersson, 2021. Bok

Kulturell turism ger en komprimerad översikt om kulturarvsturismens framväxt och även gå i klinch med de centrala begrepp som binder samman kulturarv med turism.

 

Stort, smått, fint och fult : museisamlingar en nödvändig källa till kunskap
Av Katarina Ek-Nilsson och Gullög Nordquist, 2020. Bok

Svenska Humanistiska Förbundet skriver om museisamlingar som en nödvändig källa till kunskap. Vikten av sakkunskap och ämnesexperter på museerna betonas.

 

Et eget museumsrom: Kvinnemuseets tilblivelse, utvikling og bidrag til offisiell historie og museologiske praksiser
Av Hilde Granum, 2021. Avhandling. Tillgänglig online

Om hur Norges enda kvinnomuseum gick från att vara ett enskilt museum till att bli tongivande inom Norges museipraxis.

 

Boktipsen har sammanställts av Susanna Strömberg och Jessica Öhnell. Vitterhetsakademiens bibliotek fylls ständigt på med nya och aktuella böcker för dig som vill läsa mer om vad som händer inom museiområdet.

Vill du få ytterligare tips om vilken litteratur som biblioteket har inom museiområdet, se den digitala ämnesguiden Museer och museologi.

 

Kategori

Ämnen


Omvärld och insikt

omvarld@raa.se


  • Publicerad:
  • Uppdaterad: