Skyddsrummet, Armémuseum
Skyddsrummet på Armémuseum, ett av de museer som haft mest besökare under pandemin. Foto: ( CC BY)

Publiken återvänder till museerna

Sett till besöksutvecklingen är museerna på väg att återhämta sig efter pandemin. Det visar Myndigheten för kulturanalys årliga rapport. En annan undersökning visar att svenskarna vill se större statliga anslag till museerna.

Nyligen släpptes en undersökning och en rapport som båda tar tempen på museernas situation och förutsättningar efter två år med Coronapandemin. Båda vittnar om ett ökande intresse för och större betydelse av landets museiverksamhet. Dels kunde P1:s Kulturnytt i sin Novusundersökning presentera att det som befolkningen mest av allt ville se mer statliga anslag till var just museerna. Av drygt tusen intervjuande personer ville närapå hälften (47 procent) att staten skulle satsa mer pengar på landets museer.

I stort sett samtidigt presenterade Myndigheten för kulturanalys (Myka) sin årliga rapport om besöksutvecklingen för de centrala museerna, en sammanställning och analys av verksamhetsåret 2021. Sammanfattningsvis konstaterar Myka att verksamheterna hade börjat återhämta sig till viss del från inte minst de låga besökssiffrorna under 2020, men att de flesta har en bra bit kvar till de höga nivåerna för 2019, året före pandemin.

Ett i stora drag väntat utfall, menar utredaren.

– Vi var rätt säkra på att det skulle gå upp en del men ändå inte nå upp på samma nivå som tidigare år före pandemin, säger Erik Westin, utredare och analytiker på myndigheten.

En av förklaringarna bakom siffrorna bedömer myndigheten var den stora delen av museer som hade helt stängt under årets första månader. En annan att inte minst de centrala, stora museerna i och runt storstäderna tappade en stor del utländska besökare som en direkt följd av restriktioner och rekommendationer. Med den följden att andelen svenska besökare ökade.

Några bredare publikundersökningar återfinns inte i den årliga rapporten, främst för att museer på grund av restriktioner och smittorisk inte har haft samma möjlighet att genomföra uppdraget i direkt kontakt med besökare. Av den anledningen har det varit svårt att dra några direkta slutsatser om tydligare differentiering av besökskategorierna.

– Den sortens mer detaljerade undersökningar var svåra för museerna att hantera. Vi har fått fram några smärre förändringar i åldersstatistiken men det är svårt att redovisa på grund av att underlaget inte var stort nog, säger Erik Westin.

I stället utgör anläggningsbesök och verksamhetsbesök rapportens grund. En av slutsatserna är att verksamheter med karaktär av utomhusanläggningar har haft en starkare återhämtning exempelvis Armémuseum, Tyresö slott och inte minst Julita gård. Den sistnämnda utmärkte sig genom att lyckas återhämta i stort sett hela tappet under 2020 för att under 2021 vara tillbaka på 2019 års besöksnivåer. Tillsammans med Östasiatiska museet ökade Julita gård sina anläggningsbesök med drygt hundra procent under 2021 jämfört med föregående år.

Efterlyser analys av skolbesök

Besöksutvecklingen för 2021, det andra pandemiåret, överensstämmer med den bild och det underlag som branschorganisationen Sveriges Museer har. Det menar Maria B Olofsson, tf generalsekreterare.

– För vår del ser det intressant ut när Myka kommer med det här som underlag för våra medlemmars verksamhetsutveckling, sammanfattar Maria B Olofsson.

Sveriges Museer skulle gärna ha sett mer utförlig statistik på och analys av skolbesöken. De nämns endast inledningsvis i rapporten ”Besöksutvecklingen för de centrala museerna 2021”.

– För vår och våra medlemmars del är vi mer intresserade av detaljerade bakomliggande faktorer av de siffrorna. Allra helst med en analys som sedan kan ligga till grund för vilka prioriteringar som behöver göras och vilka analyser som kan göras politiskt. Det är viktigt för kommande beslut för museernas fortsatta utveckling. Men det finns ingen detaljerad information om det i den här rapporten, förklarar Maria B Olofsson.

Digitala besök räknas inte

En annan besökskategori som inte har tagits med i rapporten är utvecklingen av de digitala besöken.

– I stort kan man säga att pandemin har påskyndat utvecklingen digitalt när det gäller visningar och utställningar, men det är inget som vi har tagit fasta på, säger Erik Westin, utredare på Myndigheten för kulturanalys.

För Sveriges Museer får den digitala utvecklingen gärna beredas mer plats med utförligare underlag i kommande rapporter.

– Ja, för det är väldigt utvecklingsdrivande och om man mäter och analyserar en sak så blir det något mer konkret att jobba vidare med, säger Maria B Olofsson, som ser fram emot myndighetens årliga kulturrapport som presenteras om några veckor.

Carl-Henrik Fridén

Hela rapporten ”Besöksutvecklingen för de centrala museerna 2021” från Myndigheten för kulturanalys går att läsa här.

 

Kategori


Omvärld och insikt

omvarld@raa.se


  • Publicerad:
  • Uppdaterad: