Stödpaket till kulturen

Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor ur regeringens stödpaket till kulturen. Stödet omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19.

Ansökningsperioden är mycket kort – för stöd som gäller området utställningar, föreläsningar och liknande evenemang ska ansökan skickas in senast 11 maj. Läs mer på Kulturrådets webb om vad som gäller för de olika stödpaketen.

Kulturrådet – stöd till kulturen


Lina Wennersten

lina.wennersten@raa.se


  • Publicerad:
  • Uppdaterad: