ICCROM

ICCROM, International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, är en mellanstatlig organisation som arbetar för att främja bevarande av alla former av kulturarv, i alla delar av världen. Sedan 1969 är Sverige medlem i ICCROM.

ICCROM verkar enligt UNESCO:s universella deklaration om kulturell mångfald, som säger att ”Respekt för mångfalden av kulturer, tolerans, dialog och samarbete, i ett klimat av ömsesidigt förtroende och förståelse är bland de bästa garantierna för internationell fred och säkerhet .

Verksamheten kan sammanfattas under fem rubriker:

  • Training: utbildning och kompetenshöjande insatser.
  • Information: internationellt specialbibliotek, arkiv och sociala media.
  • Research: möten och konferenser, stöd till utvecklingen av teori och metodologi.
  • Cooperation: teknisk rådgivning, samarbetsinitiativ av olika slag.
  • Advocacy: vara ambassadör för fackområdet kulturvård.

Under perioden 2011 till 2015 var en av Riksantikvarieämbetets medarbetare invald i styrelsen för ICCROM. Erfarenheterna från styrelseuppdraget redovisades, enligt uppdrag i Riksantikvarieämbetets regleringsbrev, i maj 2016.
Läs rapporten här

Till ICCROM:s webbplats