Övrigt internationellt arbete

Riksantikvarieämbetet är också aktiv i flera andra internationella organisationer, däribland, International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), International Council on Monument and Sites (ICOMOS) och International Council of Museums (ICOM).

International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM)

International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM) är en mellanstatlig organisation som arbetar för att främja bevarande av alla former av kulturarv, i alla delar av världen. Sverige är medlem sedan 1969. Inför ICCROMs generalförsamlingsmöten föreslår Riksantikvarieämbetet delegater som sedan utses av kulturdepartementet. Sverige har sedan 2010 vid två tillfällen även nominerat kandidater till ICCROMs styrelse. Ola Wetterberg, proprefekt vid Institutionen för Kulturvård vid Göteborgs universitet är styrelsemedlem fram till 2023. Tidigare styrelsemedlem var Gunilla Lagnesjö vid Riksantikvarieämbetet (2012-2015)

Mer om ICCROM

International Council on Monument and Sites (ICOMOS)

International Council on Monument and Sites (ICOMOS) är UNESCOs expertorgan för kulturmiljöfrågor och världsarvsarbetet. Organisationen har en styrelse, mötes plenarsessioner samt underkommittéer. Riksantikvarieämbetet är institutionell medlem och medarbetare vid myndigheten är aktiva i kommittéer i ICOMOS som tar fram riktlinjer på olika områden, tex krishantering eller stenkonservering. Det finns även en fristående svensk förgrening av organisationen, ICOMOS Sverige.

Mer om ICOMOS och ICOMOS Sverige

International Council of Museums (ICOM)

International Council of Museums (ICOM) är en medlemsförening och en icke-statlig organisation som fastställer professionella och etiska standarder för museiverksamhet. ICOM är ett forum för experter som även lämnar rekommendationer i frågor som rör kulturarv, främjar kapacitetsuppbyggnad och kunskap. Riksantikvarieämbetet är institutionell medlem i ICOM.

Mer om ICOM

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Internationellt