Mögelbagge – Enicmus rugosus

Förekommer endast i fuktiga miljöer som magasin för livsmedel, på fuktskadat murbruk eller gipsskivor. Kan sprida mögel från en plats till en annan.

Är ingen svår skadegörare då den enbart lever av mögelsvampar. Är främst en indikator på fukt och mögel.

Om insekten

Återfinns i Sverige i hela landet

Vuxen

1-2.5 mm.
Färgen är från rödbrun till svart.

Larven

2.2 mm, vit och tre par ben

 

Svart skalbagge med stor krage kring huvudet.
Mögelbagge – Enicmus rugosus Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Lever av mögelsvamp. Förekommer enbart i fuktiga miljöer.

Skador

Kan förekomma i magasin för livsmedel där fukt finns. Har även setts på fuktskadat murbruk och gips. Kan föra över mögel från en produkt till en annan. Kan orsaka skador på föremål av svamp. Är annars en indikator på fukt och mögel.

Förebyggande åtgärder

Säkerställ en torr och ren miljö.

Att upptäcka angrepp

Text uppdateras inom kort

Fällor

Text uppdateras inom kort

Åtgärder vid angrepp

Åtgärda fuktproblemet och avlägsna baggarna.

Namn på olika språk

  • Latin: Enicmus rugosus (Latridius minuttus enligt Åkerblom)
  • Norska: Muggbiller
  • Danska: Skimmelbille
  • Finska: Närviäiset, luihukuoriaiset
  • Engelska: Plaster beetles, fungus beetles
  • Tyska: Moderkäfer, Schimmelkäfer