Mögelbagge – Enicmus rugosus

Återfinns i hela Sverige. Förekommer endast i fuktiga miljöer som magasin för livsmedel, på fuktskadat murbruk eller gipsskivor. Kan sprida mögel från en plats till en annan.

Är ingen svår skadegörare då den enbart lever av mögelsvampar. Är främst en indikator på fukt och mögel.

Om insekten

Vuxen

 

 

Svart skalbagge med stor krage kring huvudet.
Mögelbagge – Enicmus rugosus Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Text uppdateras inom kort

Skador

Text uppdateras inom kort

Förebyggande åtgärder

Text uppdateras inom kort

Att upptäcka angrepp

Text uppdateras inom kort

Fällor

Text uppdateras inom kort

Åtgärder vid angrepp

Text uppdateras inom kort

Namn på olika språk