Nyheter
Gratulationskort, Bohusläns museum.(PDM)

Grattis på världsstandarddagen!

Den 14:e oktober varje år firas ”världsstandarddagen”, World Standards Day. Syftet är att uppmärksamma det arbete som experter världen över lägger ned på att utveckla gemensamma standarder. En grupp fokuserar helt på bevarande av kulturarv och där deltar Riksantikvarieämbetet.

En standard är en gemensam lösning på ett vanligt problem. I stället för att alla ska uppfinna sina begrepp och rutiner samarbetar experter inom Europa för att fastställa standarder som alla inom branschen kan använda sig av.

CEN (European Committee for Standardization) har ett projekt inom kulturvård (CEN/TC 346) och hittills är 28 standarder klara. De är bland annat tillämpbara inom byggnadsvård, fornlämningsvård och museiarbete.

Här hittar du länkar till alla standarder inom bevarande av kulturarv. Och det handlar inte enbart om vård av byggnader och fornminnen – det finns flera framtagna standarder som museer kan ta stöd i, till exempel Riktlinjer och processer för ljussättning av utställningar och Packmetoder för transport.

Riksantikvarieämbetet deltar aktivt i samarbetet kring fler standarder för kulturarvssektorn och verkar för att standarder ska bli lika använda här som inom byggsektorn. Myndigheten förhandlar just nu med SIS om att friköpa de standarder som finns inom kulturvård. Målet är att de standarder som publicerats inom CEN/TC 346 blir fria för alla svenska parter under tre år, med start 1 januari 2018.

– Det kan bli ett genombrott för användningen av kulturvårdsstandarder. Att arbeta enligt en etablerad standard underlättar mötet mellan olika branscher och organisationer, men varje licens kostar, vilket har varit ett hinder för många. Om vi lyckas göra standarderna fria tror vi att det börjar hända saker, säger Stefan Nilsson, chef för enheten Teknik och vetenskap på Riksantikvarieämbetet och ordförande i den svenska CEN-gruppen inom bevarande av kulturarv.

Det finns också en standard för samlingsförvaltning som redan nu är fritt tillgänglig: SpectrumHär kan du läsa om fem svenska museers erfarenhet av att använda Spectrum.

Så – fira Världsstandarddagen genom att börja använda en ny standard!

FAKTA
Vad: World Standards Day, Världsstandarddagen.
När: Lördagen den 14 oktober.
Vem: Initiativet har tagits av World Standards Cooperation (WSC).

Det europeiska samarbetet, CEN/TC 346 Conservation of Cultural Property, drivs av CEN (European Committee for Standardization). På svensk nivå sker samarbetet genom SIS/TK 479 Bevarande av kulturarv. Arbetet bedrivs inom SIS (Swedish Standards Institute).

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: