Nyheter
Louvren hotas av översvämning. Foto: ( CC BY)

Översvämning hotar kulturarv

Just nu hotas Paris av översvämning och Louvren förbereder sig för en eventuell evakuering av konstverk om läget blir akut. Översvämning är en av de risker som museer har att hantera även i Sverige. Riksantikvarieämbetet har publicerat en ny skrift om arbete med brand och naturolyckor som påverkar kulturarv.

De senaste dagarna har medierna rapporterat om hur Louvren och andra kulturinstitutioner rustar sig inför risken att floden Seine svämmar över. (Exempelvis i Dagens Nyheter.)

Det finns en ökad nationell och internationell efterfrågan på information och kunskap om risker för kulturarv. Riksantikvarieämbetets arbete inom området har under de senaste åren främst fokuserat på brand och restvärdesräddning men har även kommit att innefatta naturolyckor.

Flera av de risker som finns för kulturarv kommer att öka i ett förändrat klimat. Nu har vi publicerat skriften Risker och kulturarv för att ge en introduktion till hur man kan arbeta strategiskt och praktiknära med riskhantering för kulturarv.

Se även länklistan nedan för mer material om riskhantering.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: