Nyheter
Konservatorn Misa Asp undersöker målningen Mästerbymadonnan i Mästerby kyrka på Gotland. Hon använder analysmetoden XRF (en sorts röntgen) för att analysera pigment.Foto: (CC BY)

Naturvetenskap möter kulturarv i nytt nätverk för heritage science

Samarbetet inom heritage science stärks genom ett nytt nätverk. Den 27 november hålls ett första nätverksforum för Heritage Science Sverige. Syftet är att främja tvärvetenskapliga möten inom kulturarvsområdet.

Heritage science är ett internationellt etablerat begrepp för ett forskningsområde som är tvärvetenskapligt och förbinder naturvetenskap med humaniora och traditionella hantverk i syfte att utveckla möjligheterna för kulturarvets bevarande, tolkning, förmedling och förvaltning.

Dela kompetens och utrustning

Flera svenska universitet, forskningsinstitut, myndigheter och andra aktörer driver i dag verksamhet inom heritage science. Det har länge funnits ett behov av en förbindande infrastruktur och ett gemensamt nätverk för att kunna dela kompetens och utrustning. Nu byggs ett sådant nätverk med syftet att främja samarbeten mellan naturvetenskapliga och humanistiska kunskapsområden.

– Att samlas under ett gemensamt nätverk gör det enklare att starta och driva samarbeten tillsammans. Därmed kan kompetenser och resurser inom naturvetenskapen komma till högre nytta för kulturarvet, säger Stefan Nilsson, enhetschef för Teknik och vetenskap på Riksantikvarieämbetet.

Samverkansgruppen består i dag av representanter från Chalmers, Göteborgs universitet, Uppsala universitet, KTH, RISE och Riksarkivet. Riksantikvarieämbetet är sammankallande part för nätverket och ett första möte hölls i Stockholm i mars.

Europeisk satsning

I Europa pågår sedan flera år en samlad satsning inom heritage science för att etablera forskningsinfrastrukturen E-RIHS (European Research Infrastructure on Heritage Science). Med medlemmar från 16 länder syftar E-RIHS till att stärka naturvetenskaplig forskning inom kulturarvsområdet.

den workshop som Riksantikvarieämbetet och Göteborgs universitet tillsammans ordnade under hösten 2017 var en av slutsatserna att Sverige bör forma en nationell infrastruktur innan man tar aktiv del i E-RIHS.

– Sverige har hittills varit med som observatör i det europeiska samarbetet, men i och med att vi startar nätverket Heritage Science Sverige bygger vi för ett större europeiskt samarbete i framtiden, säger Kaj Thuresson, utredare och kemist vid Riksantikvarieämbetet.

Heritage Science Sveriges första nätverksforum arrangeras den 27:e november i Riksantikvarieämbetets lokaler i Stockholm.

Åh så bra! Lycka till Stefan och hela din grupp med nätverket.
Hälsn
Marianne

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: