Nyhetsarkiv
Ett svart ånglok kommer körande och det ryker från sidorna.
Östra Södermanlands Järnväg får bidrag för renovering av ångpannan på loket KM Nelsson. Ångloket från 1914 är föreningens flaggskepp och har trafikerat museibanan i 40 år. Foto: (CC BY)

17 miljoner till ideella kulturarvsprojekt 

Riksantikvarieämbetet fördelar 17 miljoner kronor i projektbidrag till ideella kulturarvsverksamheter under 2023. Drygt 100 organisationer i hela landet får bidrag.

Av de 272 ansökningar som kommit in under året har Riksantikvarieämbetet valt ut 103 projekt som ska göra kulturarvet mer tillgängligt för allmänheten. Mottagarna av bidraget är arbetslivsmuseer, hembygdsföreningar och andra ideella organisationer.

– Det här är ett bidrag som når ut brett och gör skillnad för kulturarvsarbetet. I årets bidragsfördelning finns alltifrån ångpannor till hantverk, säger Joakim Malmström, riksantikvarie.

Klinkbåtar – ett nordiskt världsarv

Sedan 2021 finns den nordiska klinkbåtstraditionen på Unescos lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Flera föreningar som jobbar med den här metoden får bidrag för att föra traditionen vidare.

– Det immateriella kulturarvet är speciellt på det sättet att det krävs utövare för att hålla kunskapen och traditionerna levande. Därför känns det extra roligt att stötta föreningar som för de här kunskaperna vidare, säger Tove Holm, handläggare på Riksantikvarieämbetet.

Föreningen Pärebåden Maria, Västra Götaland, får bidrag för att bevara och samtidigt sprida kunskaper om hur man bygger och renoverar en klinkbåt.

Borstahusens museiförening, Skåne, får bidrag för att föra hantverket, kunskapen och traditionen vidare runt de fiskebåtar – klinkbyggda snipor – som utgör grunden för att ett fiskeläge etablerades i Borstahusen.

Föreningen Carlscrona Veteranbåtar, Blekinge, får bidrag för att renovera kostern Troll. Det kommer i förlängningen att bidra till att öka kunskapen om klinkbåtstekniken.

Slöjd och textila samlingar

Flera föreningar får bidrag för att tillgängliggöra sina textila samlingar och sprida kunskap om traditionella slöjd- och hantverksmetoder.

Övre Hälsinglands hemslöjdsförening och Bollnäs-Voxnadalens hemslöjdsförening får bidrag för att digitalisera sina samlingar.

Södermanlands hembygdsförbund får bidrag för att kartlägga och tillgängliggöra kunskap om de sörmländska bygdedräkternas utformning och historia.

Älvsborgs läns Hemslöjdsförbund, Västra Götaland, får bidrag för att utveckla och bevara en korgmakarteknik som endast har använts lokalt i Hedared.

Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund, med säte i Stockholm, får bidrag för att dokumentera och förmedla kunskap om skogens material och den hårda slöjden.

Alla mottagare

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: