Foto: (CC BY)

Riksantikvarieämbetets höstmöte 4

Konflikt och konsensus – kulturarv i en splittrad värld
3-4 februari 2021

Riksantikvarieämbetet har med anledning av pandemin flyttat fram Höstmötet 2020 till 3-4 februari 2021. Vi är glada över att nu äntligen kunna öppna anmälan till vår digitala kulturarvskonferens på temat ”Konflikt och konsensus – kulturarv i en splittrad värld”.

Det digitala formatet öppnar upp för fler att delta i konferensen och vi vill tillsammans med er skapa ett öppet, tillgängligt och stimulerande forum. Varmt välkommen med din anmälan!

Konferensen kommer att utforska spänningarna i det nya 20-talets globala samhälle. Det senaste årets pandemi har skakat världen. Hur påverkar krisen och samtidens konflikter samhällsutvecklingen och kulturarvsarbetet? Utifrån sina olika utgångspunkter behandlar talarna betydelsen av ett historiskt perspektiv i den demokratiska samhällsutvecklingen. Vi hoppas att programmet ska tillföra kunskap och insikter om våra gemensamma utmaningar, erbjuda oväntade möten och inspirera till nya tankar som du kan ta med dig i det fortsatta arbetet.

Konferensavgiften är 200 kronor för ordinarie och utan avgift för studenter. Studenter ska anmäla sig via registreringen för att få tillgång till konferensen. I priset ingår digitalt deltagande i konferensens båda dagar. Det går inte att anmäla sig till valda delar av konferensen för reducerad avgift.

Läs mer på raa.se/hostmotet

Program

Onsdag 3 februari

10:00 – 10:30

Inledning:

  • Riksantikvarie Lars Amréus hälsar välkommen.
  • Kulturminister Amanda Lind har ordet.
  • Lars Amréus har ordet.
  • Konferencier Peter Örn har ordet. Peter Örns engagemang för hållbar samhällsutveckling genomsyrar hans yrkesgärning. För närvarande leder Peter regeringens kommitté Demokrati 100 år – samling för en stark demokrati. Han har även publicerat flera böcker.

10:30 – 11:00 Professor Lynn Meskell, University of Pennsylvania, USA
Engineering Internationalism: Colonialism, the Cold War and UNESCO’s Victory in Nubia (på engelska)

(Inspelad föreläsning i samarbete med Penn Museum – The University of Pennsylvania)

Lynn Meskell är professor i antropologi vid University of Pennsylvania och tidigare chef för Stanford Archaeology Center. Hon grundande Journal of Social Archaeology och hennes forskning rör sig mellan socialpolitik, arkeologisk etik, globalt kulturarv, materialitet samt feminism och postkolonial teoribildning. Meskells senaste bok A Future in Ruins: UNESCO, World Heritage and the Dream of Peace presenterar en studie av UNESCO som institution och dess organisationskultur. Med utgångspunkt i Suezkrisens politiska spelplan och UNESCOs Nubian Monuments Campaign (1959 – 1980) undersöker Meskell i denna inledning UNESCOs centrala budskap om världsmedborgarskap och löftet om en utopisk framtid. Hon jämför med politiska och kulturella perspektiv på kulturarvsarbete i samtiden.

11:00 – 11:30 Är kulturarvskonventionernas tid förbi?

Mats Burström, professor i arkeologi vid Stockholms universitet, reflekterar över Lynn Meskells inledning och samtalar med Karin Altenberg, (Riksantikvarieämbetet) om kulturarvsarbetets roll i samhällsutvecklingen. Internationella organisationer har under efterkrigstiden strävat efter att etablera gemensamma överenskommelser på kulturarvsområdet och upprätta konventioner som bygger på idéer om universella värden. I vilken utsträckning kan aktörer på global och lokal nivå enas om hur kulturarv ska bevaras, användas och utvecklas – är konsensus möjlig eller ens önskvärd?

Mats Burström är professor i arkeologi vid Stockholms universitet. Burströms forskning undersöker bland annat kulturarvsarbetets samhällsuppdrag och arkeologins koppling till vetenskap, konst och dagens samhälle. Han har bidragit till att etablera forskningsområdet ”samtidsarkeologi” som studerar kopplingen mellan materiell kultur och minne – mellan individers berättelser och den stora historien.

11:35 – 11:55 Kulturarvsmonolog: Pär Connelid, historisk-geograf, om historiska kartornas berättelser om landskap i förändring.

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.40 Vad går förlorat när kulturarv försvinner?

Del 1 – Coronakrisens slag mot världsekonomin, samhället – och kulturarvet.

Lars Heikensten, VD för Nobelstiftelsen, ordförande i Finanspolitiska rådet, tidigare riksbankschef och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och Gunnar Wetterberg, prisbelönad författare, historiker, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och tidigare samhällspolitisk chef för SACO, samtalar om hur Coronakrisens slag mot världsekonomin kan tänkas påverka synen på kulturarvets värde i samhället. Är historiekunskap och bevarande av kulturarv viktiga när «En hel generation förlorar sin framtid»? Kan Corona-pandemin rädda kulturarvet i Venedig? Hotet mot Skansen och reaktionerna från allmänheten blev ett oväntat exempel på vad pandemin kan åstadkomma – vad betyder detta för samhällsutvecklingen? Samtalsledare: Clara Åhlvik, utställningschef Nobel Prize Museum.

13:45 – 14:25 Apocalypse Now (and then): om världens undergång och historiens början.

Magnus Västerbro, Augustprisbelönad författare och journalist och Annika Berg, docent i idéhistoria vid Stockholms universitet – samtalar om hur pandemier och andra kriser format synen på världens undergång och historiens början i olika tider och berättelser.
Samtalsledare: Emil Schön, (Riksantikvarieämbetet/Länsstyrelsen i Gotlands län)

14.30 – 15.00 Paus med kaffe

15.00 – 16.00 Enskilda livsöden och den stora berättelsens död.

(Inspelat samtal i samarbete med Författarscenen – Kulturhuset Stadsteatern)

Marit Kapla, journalist och författare till den Augustprisbelönade boken Osebol, och Peter Englund, författare, historiker och ledamot av Svenska Akademien, samtalar om hur enskilda människors livsberättelser kan vävas samman och gestalta en nationell och global historia. Tog postmodernismen död på de stora berättelserna eller behöver vi dem mer än någonsin? Kan vi vara både kosmopoliter och Osebolsbor? Samtalsledare: Ida Linde, författare

16.05 – 16.25 Kulturarvsmonolog: Mirja Palo, musiker och sångerska, om att närma sig det samiska kulturarvet genom musik och poesi.  Musikframträdande.

16.30 – 16.50 Utdelning av Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj.

16.50 – 17.00 Riksantikvarie Lars Amréus och Peter Örn avrundar dagen.

 

Torsdag 4 februari

09.00 – 09.10 Incheckning. Lars Amréus och Peter Örn inleder dagen på Münchenbryggeriet.

09.10 – 09.45  Professor Åsa Wikforss, Stockholms universitet.

Demokratin och sanningen.

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och Svenska Akademien. Wikforss forskar bland annat om kunskapens natur. Hon har skrivit debattartiklar om skolans kunskapssyn och medverkat i olika populärvetenskapliga sammanhang, bland annat Vetenskapens värld i SVT samt Filosofiska rummet, Vetandets värld och Kropp & Själ i Sveriges Radio. I boken Alternativa fakta, om kunskapen och dess fiender, undersöker hon fenomenet kunskapsresistens och under våren släpper hon en ny bok Därför demokrati. Om kunskapen och folkstyret. Hon diskuterar hur kunskapen utgör en förutsättning för demokratin och på vilka sätt desinformationen, till exempel om vår historia, hotar det demokratiska samhället.

09.45 – 10.10 Inledningen följs av ett samtal mellan Åsa Wikforss och Arne Jarrick om hur synen på kulturarv och kunskapen om historien förändras när beprövade sanningar skrivs om. Arne Jarrick är professor emeritus i historia vid Stockholms universitet, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Vitterhetsakademien och tidigare huvudsekreterare i Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap. I boken Det finns inga häxor – en bok om kunskap diskuterar han frågor om kunskap, kunskapssamhälle, kunskapsmotstånd och hur det ska övervinnas.

10.10 – 10.40 Paus med kaffe

10.40 – 11.00 Kulturarvsmonolog: Tobias Svanelid, journalist, Vetenskapsradion Historia, om inspelningen av sina favoritprogram.

11.00 – 11.40 Kulturmiljö vs naturmiljö – vad är viktigast att bevara för framtiden?

Motion: «Positiv samhällsförändring kräver att historien skrivs om»

Två perspektiv möts i en diskussion där miljö och kulturarv står i konflikt med varandra. Pella Thiel, ekolog och koordinator i nätverket för Naturens rättigheter, argumenterar för naturmiljö och fria vattendrag och Birgitta Johansen, chef för Örebro länsmuseum, argumenterar för kulturmiljö och kulturlämningar vid vatten. Samtalet bygger på formen för Oxford-style debating: De två deltagarna får tio minuter var att lägga fram argument för eller emot «motionen». Samtalsledaren ställer frågor till de två deltagarna för att fördjupa argumentationen och bjuder sedan in publiken att ställa frågor till deltagarna utifrån «motionen». Slutligen får deltagarna två minuter var för avslutande repliker. Debatten avslutas med att publiken får rösta för eller emot motionen. Samtalsledare: Mattias Schönbeck (Riksantikvarieämbetet)

11.40 – 12.00 Kulturarvsmonolog: Professor emeritus Arne Jarrick, om «Humanities World Report» och humanioras ställning i samhället.

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.40 Vad går förlorat när kulturarv försvinner?

Del 2 – Att ta farväl av ett landmärke.

Pernilla Fagerlönn, initiativtagare till festivalen ’Farväl Focus’ i landmärket Focushuset i Malmberget, och Johanna Pietikäinen, författare till biografin Heartist om konstnärsparet Bruce samt antikvarie på Gotlands museum, samtalar om platsens betydelse för känslan av tillhörighet. Samtalsledare: Emelie Bergbohm, (Riksantikvarieämbetet).

13.45 – 14.25 Stad och land – en förlegad dikotomi?

Malin Ackermann, «glesbygdsdoktor» från Lycksele som arbetar för att minska klyftan mellan stad och land och professor Håkan Forsell, urbanhistoriker och författare till boken Den föränderliga staden, samtalar om tillståndet på landsbygden och i städerna i Coronakrisens kölvatten. Kommer förhållandet mellan stad och land att förändras och kan bevarande och utvecklande av kulturarv bidra till att minska skillnader mellan stad och land? Samtalsledare: Peter Örn, konferencier för Höstmötet.

14.30 – 15.10 Från Bureus till Amréus.

Anna Maria Forssberg, docent i historia och forskare vid Vasamuseet samtalar med riksantikvarie Lars Amréus om kulturaravsarbetets – och riksantikvariens – roll i samhället under Stormaktstiden och idag. Samtalsledare: Karin Altenberg (Riksantikvarieämbetet).

15.10 – 15.30 Avslutning – virtuell fika.

Evenemangsinformation

Plats: Digitalt
Start:
Slut:
Program 3 februari
Start: 10:00 Slut: 17:00 Plats: Via länk
Program 4 februari
Start: 09:00 Slut: 15:30 Plats: Via länk

Hej! Jag är konservatorstudent på GU och hade hemskt gärna velat vara med på konferensen då jag är speciellt intresserad av just kulturarv i förhållande till konflikt och katastrof i världen. Tyvärr krockar konferensen med laborationer och föreläsningar på universitetet så jag undrade om det är något av konferensen som spelas in som man kan ta del av i efterhand?
Bästa hälsningar, Katayon

Hej Katayon,
Jag hänvisar dig till svaret i kommentaren nedanför.

Hej, jag undrar om det kommer vara möjligt att se detta i efterhand (om man anmält sig som deltagare).

Hej Per,
Konferensen kommer att kunna ses via vår plattform efter konferensen, tom den 28 februari. Inloggning till plattformen får du inför konferensen, efter man har anmält sig.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Höstmötet