Barn står framför odlingslåda med lin. Till höger om den är en orangeplatta med illustration.
Kulturarvsdagens tema 2022 är Hållbart kulturarv – att bevara det förflutna för kommande generationer. Foto: (CC BY)

Tema 2022: Hållbart kulturarv

Kulturarvsdagen är Riksantikvarieämbetets årliga evenemang där lokala arrangörer medverkar och bjuder in allmänheten till hundratals olika kulturarvsarrangemang från norr till söder i hela landet. Kulturarv finns överallt omkring oss och påverkar alla. Det formas och omformas ständigt – i dåtid, nutid och framtid.

Sustainable Heritage, “Hållbart kulturarv” på svenska är det gemensamma paneuropeiska temat för 2022 års European Heritage Days, evenemanget som i Sverige kallas Kulturarvsdagen. Det årliga evenemanget ska ge möjlighet för engagerade personer och organisationer att väcka intresse för kulturhistoria och att synliggöra den breda palett av kulturarv som finns i dagens Sverige.

Årets tema

“Hållbart kulturarv – att bevara det förflutna för kommande generationer”

Med årets tema kan du som är arrangör eller besökare utforska vilka åtgärder som kan vidtas för att skydda vårt rika och mångfaldiga europeiska kulturarv.  I fokus för temat ligger människors aktiva roll i att bygga en mer hållbar och motståndskraftig framtid. Det ger också en möjlighet för arrangörer att inleda samtal om hur framtiden kan komma att se ut.

Det kan till exempel handla om att bidra med aktiviteter för att öka medvetenheten om renoveringstekniker, beredskap för klimat- och miljöförändringar, utvecklingen av digitala initiativ inom kulturarvet, dela traditioner och färdigheter och att lyfta fram god praxis från det förflutna som gör att vi kan njuta av de historiska platserna idag.

Bidrar till att öka de europeiska medborgarnas medvetenhet om Europas rikedom och kulturella mångfald

Kulturarvsdagen 2022 erbjuder många möjligheter att reflektera över hur vi kan identifiera och skydda vårt materiella, immateriella och naturliga kulturarv, främja hållbar turism, överväga vår användning av resurser i frågor som berör kulturarv, konst, och bevarandet av landskap, vilda djur och biologisk mångfald.

Kulturarvsdagen är också ett utmärkt tillfälle att visa upp eller prova på innovativa lösningar, till exempel guidning via QR-koder eller appar med virtuella visningar, foton och annan information som är viktig för personer som inte själva kan ta sig till ett besöksmål eller en visning.

Ett stort antal länder i Europa delar temat gemensamt. Du kan läsa mer om vilka länder som delar årets tema  samt vilka arrangemang som finns på den gemensamma webbplatsen för European Heritage Days.

Återkommande event

Den nationella temadagen för kulturarvet har arrangerats sedan 1988 med olika teman varje år. Kulturarvsdagen infaller i år söndagen den 11 september.

Årets temadag för kulturarvet sammanfaller med valdagen i Sverige. Det brukar dock inte vara ett hinder för att locka besökare, tvärtom visar de senaste valåren att besöksantal och antal arrangemang varit höga även under dessa år.

Och som vanligt välkomnar vi aktiviteter även fredag och lördag, den 9 och 10 september, så att så många besökare som möjligt får tillfälle att uppleva kulturarvet – på plats eller genom digitala aktiviteter. 

Läs mer om tidigare års teman.

Här kan du läsa mer om du själv vill medverka med ett lokalt arrangemang.


Kulturarvsdagen arrangeras av Riksantikvarieämbetet, i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas samarbetsråd (ArbetSam), och är en del i det europeiska samarbetet European Heritage Days.