Närbild på händer och en lie som slipas med en slipsten.
Slåtter med lie är ännu ett levande kulturarv på många ställen. Här en bild från Kuse änge, Västerhejde, Gotland Foto: (CC BY)

Arrangera Kulturarvsdagen

Varje år den andra helgen i september är det dags för evenemanget Kulturarvsdagen i Sverige. Alla som kan bidra med lokala eller digitala arrangemang, där kulturarv och kulturmiljöer står i fokus och allmänheten bjuds in är välkomna att medverka – såväl kulturarvsaktörer som privatpersoner.

Den nationella temadagen, Kulturarvsdagen, äger alltid rum på söndagen den andra helgen i september, men som vanligt går det lika bra att delta med aktiviteter fredag och lördag samma helg, för att så många besökare som möjligt får tillfälle att uppleva kulturarvet. 

Gemensamt tema

Varje år har ett övergripande “paneuropeiskt” tema som är gemensamt och som  Europarådets 46 medlemsländer kan delta i. Varje land sen kan översätta och anpassa för sina nationella förhållanden och händelser.

Tema 2023: “Levande kulturarv” (Living Heritage)

Alla som vill är välkomna att arrangera lokala eller digitala aktiviteter med koppling till kulturarv och kulturmiljöer och årets tema, till exempel vandringar, visningar, smakprov, hantverk, utställningar, prova-på, tävlingar, musikunderhållning och inte minst aktiviteter för barn i alla åldrar. Ni väljer själva om ni vill delta en, två eller tre dagar.

Det kostar inget att vara med som arrangör. Såväl företag och organisationer som privatpersoner kan medverka.

Sprid gärna årets inbjudan för arrangörer (2023) till de du kan samverka med, eller tipsa andra som du tror är intresserade. Vi återkommer under våren med en uppdaterad inbjudan för 2023.

Lyft fram det lokala

Aktiviteterna ska vara öppna för alla och helst vara gratis eftersom syftet med Kulturarvsdagen är att locka nya besökare och bidra till att skapa förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer. Ordinarie entréavgifter, samt tillkommande kostnader för material, får dock tas ut.

Dela era lokala exempel om hur kulturarvet formats eller påverkats, gärna både genom nationella och internationella influenser. Låt traditioner synliggöra likheter såväl som skillnader. Visa upp byggnader och miljöer och låt besökarna ta del av berättelserna.

Tänk även på barnen

Vi uppmuntrar särskilt att arrangera aktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar. Låt barnen upptäcka det fantastiska kulturarvet i Sverige och inspireras av historien för att kunna påverka kulturmiljön, såväl i dag som i framtiden. Tänk också särskilt på tillgängligheten – såväl för barn som för vuxna – alla har inte möjlighet att delta på lika villkor.

Anmälan för arrangörer

För att delta fyller du i beskrivning, program, hålltider och kontaktuppgifter i vårt anmälningsformulär. Vi granskar sedan alla anmälningar och publicerar dem efterhand som de kommer in på  landskapssidan på webbplatsen.

För att hinna synas där under sommaren behöver vi ha din anmälan senast under juni månad. Så var gärna ute i god tid! Men vi tar även emot senare efteranmälningar. Läs mer på anmälningssidan.

Till anmälningsformuläret för Kulturarvsdagen

Som stöd för att marknadsföra ditt arrangemang  finns även en gemensam logotyp, mallar och en del andra tips. (Marknadsföringsmaterialet uppdateras efterhand under våren och sommaren varje år.)

Mer information