Fronten på ett gammalt lok med ångande rök från skorstenen och runt om.
Kulturarvsdagen 2024: Kulturens vägar, knutpunkter och mötesplatser. Foto: (CC BY-SA)

Arrangera Kulturarvsdagen

Varje år den andra helgen i september är det dags för evenemanget Kulturarvsdagen i Sverige. Alla som kan bidra med lokala eller digitala arrangemang, där kulturarv och kulturmiljöer står i fokus och allmänheten bjuds in är välkomna att medverka – såväl kulturarvsaktörer som privatpersoner.

Den nationella temadagen, Kulturarvsdagen, äger alltid rum den andra söndagen i september, men som vanligt går det lika bra att delta med aktiviteter fredag och lördag samma helg, för att så många besökare som möjligt får tillfälle att uppleva kulturarvet. 

Årets evenemang genomförs den 6–8 september. Då är alla som vill välkomna att arrangera lokala eller digitala aktiviteter med koppling till kulturarv och kulturmiljöer och årets tema, till exempel vandringar, visningar, smakprov, hantverk, utställningar, prova-på, tävlingar, musikunderhållning och inte minst aktiviteter för barn i alla åldrar. Ni väljer själva om ni vill delta en, två eller tre dagar.

Ska locka allmänheten att uppleva kulturarvet

Arrangemanget ska vara gratis att besöka, och öppet för allmänheten, eftersom syftet med Kulturarvsdagen är att locka nya besökare och bidra till att skapa förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer. Det är förstås tillåtet att uppmana besökarna att ge ett frivilligt bidrag till aktiviteten. Ordinarie entréavgifter, samt tillkommande kostnader för material, vid exempelvis prova-på-aktiviteter i programmet får dock tas ut.

Tänk även på barnen

Vi uppmuntrar särskilt att arrangera aktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar. Låt barnen upptäcka det fantastiska kulturarvet i Sverige och inspireras av historien för att kunna påverka kulturmiljön, såväl i dag som i framtiden. Tänk också särskilt på tillgängligheten, såväl för barn som för vuxna – alla har inte möjlighet att delta på lika villkor.

Det kostar inget att vara med som arrangör. Såväl företag och organisationer som privatpersoner kan medverka. Sprid gärna inbjudan för arrangörer till de som du vill samverka med, eller tipsa andra aktörer som du tror är intresserade.

Årets tema

Varje år har ett övergripande ”paneuropeiskt” tema som är gemensamt och som  Europarådets 46 medlemsländer kan delta i. Varje land kan sen översätta och anpassa det för sina nationella förhållanden och historiska händelser.

Tema 2024: ”Kulturens vägar, knutpunkter och mötesplatser”

Vårt nationella kulturarv har mycket att berätta om hur samhällen och kulturer har knutits samman genom möten. Temat erbjuder en möjlighet för arrangörer och besökare att utforska hur människor rört sig och mött varandra genom historien. 

Lyft fram det lokala

Dela era lokala exempel om hur kulturarvet eller människor i er närhet har formats eller påverkats, gärna både genom nationella och internationella influenser. Låt traditioner synliggöra likheter såväl som skillnader. Visa upp byggnader och miljöer och låt besökarna ta del av berättelserna.

Så går anmälan till

För att delta fyller du i beskrivning, program, hålltider och kontaktuppgifter i vårt anmälningsformulär. Vi granskar sedan alla anmälningar och publicerar dem efterhand som de kommer in på  landskapssidan på webbplatsen. Om du vill hinna synas där redan under sommaren behöver vi ha din anmälan senast under juni månad. Så var gärna ute i god tid! Vi tar dock även emot senare efteranmälningar, dessa publicera i augusti.

Till anmälningsformuläret för Kulturarvsdagen

Som stöd för att marknadsföra ditt arrangemang  finns även en gemensam logotyp, mallar och en del andra tips. (Marknadsföringsmaterialet uppdateras efterhand inför evenemanget varje år.)

Mer information