Kulturarvsdagen 2021. Foto: (CC BY)

Arrangera Kulturarvsdagen

Varje år andra helgen i september arrangeras evenemanget Kulturarvsdagen. Då arrangerar lokala arrangörer hundratals aktiviteter över hela Sverige där kulturarv och kulturmiljöer står i fokus. Alla som kan bidra till lokala eller digitala aktiviteter där kulturarv och kulturmiljöer står i fokus är välkomna att medverka.

Den nationella temadagen, Kulturarvsdagen, äger alltid rum på söndagen den andra helgen i september, i år är det den 12 september, men som vanligt går det lika bra att delta med aktiviteter fredag och lördag,10 och 11 september, för att så många besökare som möjligt får tillfälle att uppleva kulturarvet. 

Årets tema: ”Kulturarv för alla”

Årets tema bjuder in till att ge fler möjlighet att bidra med berättelser, platser och miljöer för att synliggöra den breda palett av kulturarv och människor som finns i dagens Sverige. Kulturarvsdagen är ett tillfälle att lyfta fram berättelser, personer och miljöer där till exempel likheter och olikheter, demokrati och jämställdhet eller språk och dialekter lyfts fram.

Att berika platser eller händelser med egna berättelser, att bjuda in till samtal och diskussioner på temat. Eller att få prova på innovativa lösningar; guidning via QR-koder eller appar med virtuella visningar, foton och annan information för alla som inte själva kan ta sig till ett besöksmål. Alla ska vara välkomna att uppleva, utforska och dela det mångsidiga kulturarv som finns runtom i landet.

Men naturligtvis finns det utrymme att vara kreativ för att anpassa temat till er egen verksamhet. Ni väljer själva om ni vill delta en, två eller tre dagar.

Att medverka som arrangör

Alla som vill är välkomna att arrangera lokala eller digitala aktiviteter med koppling till kulturarv och kulturmiljöer och årets tema, till exempel vandringar, visningar, smakprov, hantverk, utställningar, prova-på, tävlingar, musikunderhållning och inte minst aktiviteter för barn i alla åldrar. Aktiviteterna ska vara öppna för alla och helst vara gratis. Syftet med Kulturarvsdagen är att bidra till att skapa förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer.

Det kostar inget att vara med som arrangör. Såväl företag och organisationer som privatpersoner kan medverka. Sprid gärna inbjudan 2021 till andra lokala organisationer eller personer som du kan tänka dig samverka med.

Lyft fram det lokala

Dela era lokala exempel om hur kulturarvet formats eller påverkats, gärna både genom nationella och internationella influenser. Låt traditioner synliggöra likheter såväl som skillnader. Visa upp byggnader och miljöer och låt besökarna ta del av berättelserna.

Tänk även på barnen

Vi uppmuntrar särskilt att arrangera aktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar. Låt barnen upptäcka det fantastiska kulturarvet i Sverige och inspireras av historien för att kunna påverka kulturmiljön, såväl i dag som i framtiden. Tänk också särskilt på tillgängligheten – alla har inte möjlighet att delta på lika villkor – så väl för barn som för vuxna.

Anmälan för arrangörer

Fyll i dina kontaktuppgifter och de uppgifter som behövs i vårt anmälningsformulär. Skicka gärna in din anmälan före den 1 juli – under semesterperioden hanterar vi främst akuta ändringar eller rättelser.) Efteranmälningar är också  välkomna men vi granskar och publicerar dem först i mitten av augusti, och de får därmed sämre uppmärksamhet. Så var gärna ute i god tid.


Under rådande omständigheter: Folkhälsomyndigheten har tagit fram underlag för riskbedömning av evenemang, möten och sammankomster. Länk till Folkhälsomyndighetens underlag. Vi uppmuntrar därför särskilt till att där möjligt anmäla arrangemang där besökare kan delta digitalt.

Demokratin 100 år

2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Läs mer om regeringens särskilda satsning.
Regeringens webbplats