Nevishögs gamla bysmedja. Foto: ( CC BY)

Arrangera Kulturarvsdagen

Varje år den andra helgen i september är det dags för evenemanget Kulturarvsdagen i Sverige. Då arrangerar lokala arrangörer hundratals aktiviteter över hela landet såsom visningar, vandringar, föredrag och utställningar etc. Alla som kan bidra till lokala eller digitala aktiviteter där kulturarv och kulturmiljöer står i fokus och allmänheten bjuds in är välkomna att medverka.

Den nationella temadagen, Kulturarvsdagen, äger alltid rum på söndagen den andra helgen i september, men som vanligt går det lika bra att delta med aktiviteter fredag och lördag samma helg, för att så många besökare som möjligt får tillfälle att uppleva kulturarvet. 

Gemensamt tema

Varje år har ett övergripande “pan-europeiskt” tema som är gemensamt för alla Europarådets medlemsländer och som varje land sen kan översätta och anpassa för sina nationella förhållanden och händelser. Tanken är att temat ska sätta kulturarv i fokus på olika sätt och samtidigt vara så pass brett att alla lokala arrangörer ska kunna anamma det, men naturligtvis finns det utrymme att vara kreativ för att anpassa temat till er egen verksamhet.

Pan-europeiskt tema 2022:

“Sustainable Heritage” är nästa tema som översatt till svenska blir “Hållbart kulturarv”.

Att medverka som arrangör

Alla som vill är välkomna att arrangera lokala eller digitala aktiviteter med koppling till kulturarv och kulturmiljöer och årets tema, till exempel vandringar, visningar, smakprov, hantverk, utställningar, prova-på, tävlingar, musikunderhållning och inte minst aktiviteter för barn i alla åldrar. Ni väljer själva om ni vill delta en, två eller tre dagar.

Det kostar inget att vara med som arrangör. Såväl företag och organisationer som privatpersoner kan medverka. Kontakta gärna andra lokala organisationer eller personer som du kan tänka dig samverka med.

Lyft fram det lokala

Aktiviteterna ska vara öppna för alla och helst vara gratis eftersom syftet med Kulturarvsdagen är att locka nya besökare och bidra till att skapa förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer. Ordinarie entréavgifter, samt tillkommande kostnader för material, får dock tas ut.

Dela era lokala exempel om hur kulturarvet formats eller påverkats, gärna både genom nationella och internationella influenser. Låt traditioner synliggöra likheter såväl som skillnader. Visa upp byggnader och miljöer och låt besökarna ta del av berättelserna.

Tänk även på barnen

Vi uppmuntrar särskilt att arrangera aktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar. Låt barnen upptäcka det fantastiska kulturarvet i Sverige och inspireras av historien för att kunna påverka kulturmiljön, såväl i dag som i framtiden. Tänk också särskilt på tillgängligheten – såväl för barn som för vuxna – alla har inte möjlighet att delta på lika villkor.

Anmälan för arrangörer

Fyll i dina kontaktuppgifter och de uppgifter som behövs i vårt anmälningsformulär som öppnar i maj månad. Skicka sen gärna in din anmälan före den 1 juli. Senare anmälningar är förstås välkomna, men vi hanterar dem i mån av tid – för under semesterperioden hanterar vi främst akuta programändringar och rättelser. Efteranmälningar granskas och publiceras därför först i mitten av augusti, och de får därmed sämre uppmärksamhet. Så var gärna ute i god tid.


Under rådande omständigheter: Folkhälsomyndigheten har tagit fram underlag för riskbedömning av evenemang, möten och sammankomster. Länk till Folkhälsomyndighetens underlag. Vi uppmuntrar därför särskilt till att där möjligt anmäla arrangemang där besökare kan delta digitalt.

Demokratin 100 år

2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Läs mer om regeringens särskilda satsning.
Regeringens webbplats