Bild från utställningen Hyper Human på Tekniska museet. Foto: (CC BY)

Samlingsforum 2020

Människan och samlingen – om etiska frågor i samlingsförvaltningen

Årets Samlingsforum äger rum 26–27 november via Zoom och arrangeras av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Tekniska museet, Statens museer för världskultur och Sveriges Museer.

Torsdag 26 november kl. 13.00–16.00

13.00 | Välkommen till Samlingsforum
Moderator: Lisa Nilsen

13.10 | Hyper Human på Tekniska museet
Magdalena Tafvelin Heldner introducerar oss till utställningen.

13.20 | Etik och kulturarvsarbete
William Bülow, Filosofiska Institutionen, Stockholms Universitet

13.45 | Vad gör vi när föremål faller isär inför publik? Vems är ansvaret att agera och fatta beslut eller anser vi det vara etiskt att inte göra något?
Ann-Cathrin Rothlind, Statens historiska museer.

14.00 | Går det att återskapa ett original? Restaureringen av flygplanet  J 26.
Linnea Holmberg Wensby, Flygvapenmuseum

14.15 | Kaffepaus

14.30 | Radiumsalvan
Ann Hallström, Statens historiska museer

14.45 | Etiske dilemmaer i samlingsgenomgang
Thomas Meldgaard och Ingeborg Zacho Rath, Arbejdermuseet, Köpenhamn

15.00 | Samtal om pandemins påverkan på samlingsförvaltningen
Sophie Nyman, Statens maritima museer
Christian Stadius, Tekniska museet
Magnus O. Ljunge, Dalarnas museum

15.40 | Reflektion i mindre grupper

16.00 | Avslutning av dagen

     

Fredag 27 november kl. 9.00–12.00

9.00 | Välkommen till dag två.
Moderator: Lisa Nilsen

9.05 | Repatriering: från glömska till konflikter
Adriana Muñoz, Statens museer för världskultur

9.35 | Consistancy and Change in Active Collections Management
– a case study on reactivating a dormant collection motivated by questions of collections care

Annika Williams, Hallwylska samlingen, Statens historiska museer och Michel Lee, Statens museer för världskultur

9.50 | Föremål kopplade till Förintelsen och Washington-principerna
Yael Fried, Judiska museet

10.05 | Kaffepaus

10.30 | Ågestaverket och Tingens metod
Christian Stadius och Magdalena Tafvelin Heldner, Tekniska museet.

10.45 | ”Jag tycker faktiskt inte att det här är läskigt”
– Etiska perspektiv inom barnpedagogiken på Historiska museet vid Lunds universitet

Maria Petersen, Lunds universitets historiska museum

11.00 | Etik för muntliga historier och personliga berättelser
Roxana Ortiz, Rörelsernas museum och Lis-Mari Hjortfors, Árran-lulesamisk center/museum

11.20 | Samtal om etiska riktlinjer nu och i framtiden
Linda Lundberg, Svenska Icom
Jeanette Gustafsdotter, Sveriges Museer
Lis-Mari Hjortfors, Árran-lulesamisk center/museum

11.55 | Avslutning av konferensen