Man i vit rock arbetar med ett instrumetn
Kaj Thuresson forskar vid Riksantikvarieämbetets kulturarvslaboratorium. Foto: (CC BY)

Heritage Science Sverige forum 2022

Årets nationella forum för kulturarv och vetenskap arrangerades under två halvdagar den 8-9 november, på plats i Stockholm på Historiska museet. 

Heritage Science Sverige Forum 2022 genomfördes i samarbete mellan Statens historiska museer, nätverket Heritage Science Sverige och Riksantikvarieämbetet. Forumet, det femte i raden – denna gång på plats igen. Forumet varade en eftermiddag och en förmiddag på plats på Historiska museet i Stockholm, med fokus på erfarenhetsutbyte och diskussioner om möjligheter, utveckling av nätverket och nationell infrastruktur. Konferensens första dag avslutades med middag i Skeppshallen på Vasamuseet.

Konferensrapporten från Heritage Science Sverige Forum 2022
Här kan du ta del av de inspelade och textade presentationerna från forumets första dag.

Heritage science är ett expanderande och internationellt etablerat forskningsområde som förenar humaniora, naturvetenskap och teknik. Forumet syftar till att synliggöra vetenskap om kulturarv som forskningsområde, belysa aktuella frågor och satsningar inom området, samt främja ett ökat samarbete mellan olika organisationer och forskningsdiscipliner. 

Program för forumet 2022

Tisdag 8 november | HSS forum dag 1

Plats: Historiska museet, Narvavägen 13-17.

11.00–13.00 | Besök Historiska museets utställning

Historiska museet öppnar klockan 11:00, fri entré för deltagarna.
Guidad visning av utställningen Vikingarnas värld.

11.30–12.30 | Lunch i Lejongången – Historiska museet

12.30–13.00 | Registrering 

13.00–13.05 | Forumets öppnande  

Det femte Heritage science Sverige forum öppnades och alla deltagare hälsades välkomna av Elin Fornander från Statens Historiska museer.

Inspelade föredrag från dag 1:

13.05–13.20 | Heritage science nationellt och internationellt 

Stefan Nilsson och Marei Hacke från Riksantikvarieämbetet.

13.20–13.35 | Riksantikvarieämbetets forskning och utveckling 

Helena Victor, FoU-samordnare på Riksantikvarieämbetet.

13.35–14.15 | Att bygga en infrastruktur 

Hur öppna data kan bygga infrastrukturer – exemplet Swedigark, Åsa M Larsson, Riksantikvarieämbetet.
Om ARCHLAB, planerad nationell infrastruktur för laborativ arkeologi, Philip Buckland, Umeå universitet.

14.15–14.35 | Kaffe

14.35–15.25 | Keynote (in english)

Connecting the dots: The evolving heritage science landscape in the UK, med Caroline Peach, National Heritage Science Forum, UK.

15.25–17:00 | Workshop heritage science framåt 

Workshopledare: Margareta Andersson, Uppsala universitet och Stefan Nilsson, Riksantikvarieämbetet. Gruppvis diskussioner och återsamling i hörsalen.

18.30–19.30 | Visning på Vasamuseet, i anslutning till middag  

19.30 | Middag – Skeppshallen på Vasamuseet  

 

Onsdag 9 november | HSS forum dag 2

09.00–09.30 | Inledning – reflektioner från gårdagen

09.30–10.10 | Tematiska workshops – heritage science framåt

Flera korta presentationer som framförs av workshopledarna inför workshops inom spåren:

  • Teknisk konstvetenskap
  • Hur bygger vi en infrastruktur för arkeologiska forskningslaboratorier?
  • Byggnadsvård – nationellt nätverk för sten
  • Nationellt nätverk för varsam energieffektivisering
  • Museer och hållbarhet
  • Utbildning

10.10–10.30 | Kaffe

10.30–11.30 | Tematiska workshops – heritage science framåt

11.30–12.30 | Gemensam diskussion och avslutning

12.30–13.30 | Lunch i Lejongången – Historiska museet

Konferensen modererades av Sara Norrehed och Elyse Canosa från Riksantikvarieämbetet.

Information in English


 Utvärdering Heritage Science Sverige Forum


Tack för visat intresse!