Tidigare HSS Forum

Här hittar du teman och dokumentation från tidigare års HSS Forum.

  • HSS Forum 2020. Det första digitala HSS Forumet. Förutom att konferensen sänds digitalt hålls den på engelska och når på så sätt ut även internationellt. Under konferensen presenteras över 20 projekt inom heritage science.
  • HSS Forum 2019. I december 2019 samlades ett sextiotal deltagare till Heritage Science Forum 2019, som arrangerades i Göteborg av forskningsinstitutet RISE. Under två dagar fick deltagarna ta del av tvärvetenskapliga kulturarvsprojekt, diskutera framtida samarbeten och hur nätverket Heritage Science Sverige (HSS) och en nationell forskningsinfrastruktur för heritage science kan utvecklas.
  • HSS Forum 2018 I november samlades drygt sextio personer på Riksantikvarieämbetet i Stockholm för att delta i den första konferensen för det nybildade nätverket Heritage Science Sverige (HSS).

Konferensrapporter från tidigare år

Klicka på rubrikerna för att läsa tidigare års konferensrapporter. Länkarna går till Riksantikvarieämbetes öppna arkiv.