Berättande magasin i nytt museihus

Hösten 2018 öppnar Sörmlands museum i ett helt nybyggt hus i Nyköping. ”De öppna magasinen kommer vara museets hjärta”, säger samlingschefen Peter Ostritsch. Tanken är att sortera föremålen utifrån berättelser, skeenden och människor.


Det nya museet är en storsatsning för Sörmlands landsting som har gått in med 320 miljoner i projektet. Lokalen har en yta på 12 000 kvadratmeter och ska inte bara användas som museum utan fungera som en mötesplats i Nyköping och för hela länet.

Besökarna kommer att se in i magasinen som är placerade mitt i lokalen.
– Vi vill inte bara ha förvarade och förvaltade samlingar utan även gestaltade samlingar, säger Peter Ostritsch.

De har sorterat samlingen utifrån livsmiljöer och tid. Temana är stad, landsbygd, småsamhälle och världen, medan tidsskikten är den förindustriella respektive industriella epoken samt konsumtionssamhället.

När berättelsen är i fokus gör det att olika material kommer att blandas på ett ställe – föremål, arkivmaterial och foton som är kopplade till en viss persons historia. Museet har till exempel ett stort material från familjen Anderstrand i Eskilstuna på 1950–1970-talet och allt om sonen Rogers barndom placeras i en låda.

– Vi vill också ha en flexibilitet att möblera om utifrån andra berättelser, säger han.

Hans kollega Marianne Lundberg, som samordnar byggprojektet, ser samtidigt risker med att blanda olika föremålstyper:

– Jag har små varningens fingrar uppe. Det kan bli bekymmer eftersom föremålen kanske inte hamnar där de mår bäst, säger hon.

Föremålen kommer dock inte långtidsförvaras i den gestaltade delen av magasinet. Alla föremål får en hemadress som är anpassad efter materialet och det kommer att finnas sju klimatzoner, berättar Marianne Lundberg.