Kom och lär dig mer om Julita på Kulturarvsdagen Foto: ( CC BY)

Höstens boktips från biblioteket

Vitterhetsakademiens bibliotek vid Riksantikvarieämbetet har sammanställt några boktips för de kommande höstkvällarna. Här finns goda möjligheter att förkovra sig i band annat stadsplanering, järnbruk och kolonialism.

Strängnäs domkyrka: levande katedral – då och nu
Av Klas Hansson, Klas m.fl.

Välkommen till Strängnäs domkyrka! Den här boken visar vägen till domkyrkans historia, till dess olika funktioner som församlingskyrka och kyrka i staden Strängnäs och i stiftet. Författarna är experter inom sina områden och tillsammans ger de en bild av en levande katedral då och nu.

Spåren efter Strehlenert: mannen som ritade det klassiska Karlskrona
Av Jens Olander

Nyfiken på Karlskrona? Nu finns en ny bok om arkitekten som ritade nästan hundra byggnader i staden. För första gången presenteras den nu för tiden något okände August Strehlenert och hans omfattande livsverk, boken är rikt illustrerad.

Tunnelbanemiraklet : projektet som byggde den moderna staden
Av Pär Isaksson

I Pär Isakssons bok Tunnelbanemiraklet berättas den fascinerande historien om hur Stockholms tunnelbana kom till. Redan 1941 beslutade politikerna om att tunnelbanan skulle byggas. Detta beslut blev grundstommen i vad som möjliggjorde utvecklingen av det moderna Stockholm.

Järnbrukens historia
Av Nils Tjärnlund

I boken Järnbrukens historia får vi några perspektiv på järnets avgörande roll i Sveriges historia. Tidsresan börjar för mer än tvåtusen år sedan, men tyngdpunkten ligger på 1700- och 1800-talens blomstrande brukskultur. Järnbruken blev noder av civilisation. Där utvecklades ny teknik, nya yrken och nya seder, och på bruksherrgårdarna spirade intresset för bildning, konst och litteratur.

Trojas murar: labyrinter under 3000 år
Av John Kraft

Till våra mest gåtfulla fornlämningar hör labyrinterna, eller trojeborgarna som de sedan gammalt kallats. Dessa stenlagda figurer är särskilt vanliga längs kusterna och ofta finner man dem på fiskeskär i yttersta havsbandet. Man gick i dem för att få tur i fisket och med vädret. Men spåren pekar också tillbaka till hednisk tid, då labyrinterna tycks ha tjänat som arenor i fruktbarhetsriter. De äldsta kända figurerna är från bronsåldern.

På engelska

Inconvenient Heritage: Colonial Collections and Restitution in the Netherlands and Belgium
Av Jos van Beurden

Diskussionen om föremål, arkiv och mänskliga lämningar som tagits från före detta kolonier blir allt större och intensivare och fler länder begär att få tillbaka det som tagits, i det här fallet av tidigare kolonialmakter. Den här boken handlar specifikt om hur Nederländerna och Belgien hanterar frågan och kraven på återlämning.

The origins of money in the Iron Age Mediterranean world
Av Elon D Heymans

Heymans bok visar hur pengar användes och spreds I östra Medelhavsområdet flera århundraden innan själva mynten dök upp. Pengar, mest i form av ädelmetaller var redan under järnåldern, ca 1200-600 f. Kr., ett viktigt socialt och ekonomiskt verktyg. Den här boken är den första studien som utförligt tar sig an pengars tidiga historia i Medelhavsområdet.

Vitterhetsakademiens bibliotek

Boktipsen har sammanställts av Vitterhetsakademiens bibliotek, som ingår i myndigheten Riksantikvarieämbetet och är ett vetenskapligt specialbibliotek öppet för allmänheten. Biblioteket fylls ständigt på med nya och aktuella böcker för dig som vill läsa mer om vad som händer inom områdena arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, museologi, kulturmiljövård och numismatik.

Vill du få ytterligare tips om vilken litteratur som finns? se bibliotekets digitala ämnesguider.

Vill du ge inköpsförslag till biblioteket?

Vill du läsa mer om bibliotekets innehåll och historia?