Vitterhetsakademiens bibliotek

De huvudsakliga ämnesområdena i Vitterhetsakademiens bibliotek är arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, kulturmiljövård, museologi och numismatik.

Vitterhetsakademiens bibliotek ingår i myndigheten Riksantikvarieämbetet och är ett offentligt vetenskapligt specialbibliotek. Namnet Vitterhetsakademiens bibliotek kommer av att Riksantikvarieämbetet och Kungl. Vitterhetsakademien hörde ihop fram till 1975. Idag förvaltas biblioteket av Riksantikvarieämbetet och våra samlingar tillhör både Riksantikvarieämbetet och Kungl. Vitterhetsakademien.

Numismatiska samlingen

Biblioteket har en av norra Europas största samlingar av numismatisk litteratur. Den är placerad i Historiska museets lokaler, i nära anslutning till biblioteket. Böcker och tidskrifter ur samlingen går att beställa fram och låna via huvudbiblioteket på samma sätt som annan litteratur.

Tumba bruksmuseums bibliotek

På Tumba bruksmuseum, i Botkyrka kommun, finns en samling litteratur om papprets historia, pappers- och sedeltillverkning, tryckerihistoria och historia om Tumba bruk. Böckerna där kan inte lånas hem men de går att läsa på plats i Tumba bruksmuseum.

Boksamlingen vid Medelhavsmuseet

Boksamlingen inom klassisk arkeologi, antikens historia, islamisk konst och egyptologi finns att låna på Medelhavsmuseets bibliotek.

Specialsamlingar

Biblioteket har också flera äldre specialsamlingar. Den numismatiska samling innehåller litteratur som handlar om mynt och medaljer från hela världen, men tyngdpunkten är lagd på Europa. Här finns det mesta som skrivits inom svensk numismatik. Biblioteket har även litteratur om svenska banker och svensk ekonomisk historia. De äldsta böckerna i samlingen är från 1500-talet och bland rariteterna finns också en specialsamling, Lovisa Ulrikas numismatiska boksamling.

Andra större samlingar är Schering Rosenhanes bibliotek och Hildebrandssamlingen. Rosenhaneplanscher är en digital ingång till de topografiska planscherna i Schering Rosenhane d.y:s samling. Läs mer om bibliotekets raritetssamlingar.

Saknade böcker i bibliotekets samlingar