Vitterhetsakademiens bibliotek

De huvudsakliga ämnesområdena i Vitterhetsakademiens bibliotek är arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, kulturmiljövård, museologi och numismatik.

Vitterhetsakademiens bibliotek ingår i myndigheten Riksantikvarieämbetet och är ett offentligt vetenskapligt specialbibliotek. Namnet Vitterhetsakademiens bibliotek kommer av att Riksantikvarieämbetet och Kungl. Vitterhetsakademien hörde ihop fram till 1975. Idag förvaltas biblioteket av Riksantikvarieämbetet och våra samlingar tillhör både Riksantikvarieämbetet och Kungl. Vitterhetsakademien.

Numismatiska biblioteket flyttar

Kungl. Myntkabinettet flyttar från Slottsbacken 6. Från och med den 8 april är det inte längre möjligt att beställa fram och låna material ur det numismatiska biblioteket.

Bibliotekets numismatiska samling ska tillsammans med Kungl. Myntkabinettet flytta från Slottsbacken. De böcker som är utlånade när biblioteket stänger kommer att få förlängd lånetid fram till den 17 september. Då beräknar vi ha hela samlingen på plats i Myntkabinettets nya lokaler på Narvavägen och låneverksamheten kan återupptas. Kontakta biblioteket om du har frågor kring bibliotekets flytt.

Tumba bruksmuseums bibliotek

På Tumba bruksmuseum, i Botkyrka kommun, finns en samling litteratur om papprets historia, pappers- och sedeltillverkning, tryckerihistoria och historia om Tumba bruk. Böckerna där kan inte lånas hem men de går att läsa på plats i Tumba bruksmuseum.

Boksamlingen vid Medelhavsmuseet

Boksamlingen inom klassisk arkeologi, antikens historia, islamisk konst och egyptologi finns att låna på Medelhavsmuseets bibliotek.

Specialsamlingar

Biblioteket har också flera äldre specialsamlingar. Den numismatiska samling innehåller litteratur som handlar om mynt och medaljer från hela världen, men tyngdpunkten är lagd på Europa. Här finns det mesta som skrivits inom svensk numismatik. Biblioteket har även litteratur om svenska banker och svensk ekonomisk historia. De äldsta böckerna i samlingen är från 1500-talet och bland rariteterna finns också en specialsamling, Lovisa Ulrikas numismatiska boksamling.

Andra större samlingar är Schering Rosenhanes bibliotek och Hildebrandssamlingen. Rosenhaneplanscher är en katalog över de svenska, topografiska planscherna i Schering Rosenhane d.y:s samling. Läs mer om bibliotekets raritetssamlingar.

Saknade böcker i bibliotekets samlingar

  • Kontaktperson
  • Biblioteket – öppet tis, tors, fre 09.00-16.00, ons 09.00-18.00
  • Telefontider tis, tors, fre 09.00-16.00, ons 09.00-18.00
  • 08-5191 83 80