Vitterhetsakademiens bibliotek

Vitterhetsakademiens bibliotek ingår i myndigheten Riksantikvarieämbetet och är ett vetenskapligt specialbibliotek öppet för allmänheten.

Biblioteket räknar sin historia tillbaka till 1786. Vitterhetsakademiens bibliotek förvaltas av Riksantikvarieämbetet och våra samlingar tillhör både Riksantikvarieämbetet och Kungl. Vitterhetsakademien. Större delen av vårt material förvaras i magasin på Storgatan 43 i Stockholm.

De huvudsakliga ämnesområdena i Vitterhetsakademiens bibliotek är arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, kulturmiljövård, museologi och numismatik. Litteraturen hittar du i vår bibliotekskatalog Vitalis.

Numismatiska samlingen

Biblioteket har en av norra Europas största samlingar av numismatisk litteratur. Den är placerad i Historiska museets lokaler, i nära anslutning till biblioteket. Böcker och tidskrifter ur samlingen går att beställa fram och låna via huvudbiblioteket på samma sätt som annan litteratur.

Boksamlingen vid Medelhavsmuseet

Bibliotekets samling inom klassisk arkeologi, antikens historia, islamisk konst och egyptologi finns deponerad på Medelhavsmuseets bibliotek.

Tumba bruksmuseums bibliotek

På Tumba bruksmuseum, i Botkyrka kommun, finns en samling litteratur om papprets historia, pappers- och sedeltillverkning, tryckerihistoria och historia om Tumba bruk. Böckerna där kan inte lånas hem men de går att läsa på plats i Tumba bruksmuseum.

Specialsamlingar

Biblioteket har också flera äldre specialsamlingar. Läs mer här.

Saknade böcker i bibliotekets samlingar