Ritningar

Kart- och ritningssamlingen består av cirka 300 000 planer och kartor över fasta fornlämningar samt ritningar över kyrkobyggnader och andra byggnader som Riksantikvarieämbetet haft att göra med. Samlingen har byggts upp sedan början av 1800-talet och innehåller även material som samlats in från olika håll, till exempel genom gåvor eller köp. Ritningarna söker du efter via Riksantikvarieämbetets söktjänst Arkivsök.

Sök ritningar i Arkivsök

Över 160 000 ritningar finns registrerade och är sökbara i Riksantikvarieämbetets söktjänst Arkivsök. En del av ritningarna kan du titta på eller ladda ner direkt som digital fil. Andra ritningar måste beställas, antingen för att filen är dold av t ex upphovsrättsliga skäl, eller för att ritningen inte är digitaliserad. Använd då beställningsfunktionen i Arkivsök.

Läs sökguiden för ritningar i Arkivsök
Sök ritningar i Arkivsök

Ritningar som inte är sökbara i Arkivsök

Ritningar finns även i vissa enskilda arkiv, i Kulturhistoriska byråns arkiv och ibland i det topografiskt ordnade materialet. För att söka efter ritningar i enskilda arkiv behöver du titta i arkivförteckningen. De flesta av våra arkivförteckningar går att söka fram i Nationell Arkivdatabas (NAD).

För Kulturhistoriska byråns ritningar över kyrkor finns registerkort som har digitaliserats och är tillgängliga via Arkivsök. Dessa ritningar ligger även som kopior i mapparna för respektive kyrka i vår topografiska serie. Kulturhistoriska byråns ritningar över profana (icke-kyrkliga) byggnader måste däremot sökas fram via arkivförteckningen i NAD.

Ritningar som hör till diarieförda ärenden är i regel registrerade och därmed sökbara i Arkivsök. Det förekommer att äldre ritningar har lagts i den äldre fotografisamlingen. Särskilt gäller detta ritningar som rör fasta fornlämningar.

Det finns fortfarande ritningar som vi arbetar för att registrera. Om du inte hittar den ritning du söker, kontakta oss.

Ritningar som inte är digitaliserade kan beställas fram till arkivets läsesal. Det går även att beställa digitala kopior mot en kostnad.

Läs mer om hur du beställer arkivmaterial
Sök i Nationell Arkivdatabas (NAD)

Läs mer om topografiska serien