Ritningar, kartor och teckningar

Kartor och ritningar

Kart- och ritningssamlingen består av cirka 300 000 planer och kartor över fasta fornlämningar samt ritningar över kyrkobyggnader och andra byggnader som Riksantikvarieämbetet haft att göra med. Samlingen har byggts upp sedan början av 1800-talet och innehåller även material som samlats in från olika håll, till exempel genom gåvor eller köp. Ritningarna söker du efter via Riksantikvarieämbetets söktjänst Arkivsök.

Läs mer om hur du söker ritningar här. 

Planscher och teckningar

Country people in Småland, Sweden

Handteckningssamlingen

Handteckningssamlingen består av cirka 6 000 äldre akvareller, tryck och teckningar. Bilderna visar främst kulturmiljöer, kyrkor och fornlämningar. Samlingen förvaras på arkivet och finns idag tillgänglig i sin helhet via Arkivsök.

Rosenhanesamlingen

Handteckningar och planscher finns också i bibliotekets samlingar, framför allt i Rosenhanesamlingen. Samlingen består av svenska topografiska planscher, akvareller och tryck från 1700-talet, bl.a. av Elias Martin, från Schering Rosenhane d.y:s samling.

Rosenhaneplanscher – katalog över topografiska planscher har digitaliserats där du kan bläddra via landskap. Ett urval av planscherna har också digitaliserats.

Direkt till Arkivsök

Sökhjälp för att hitta bildmaterial i Arkivsök