Ritningar, kartor och teckningar

Kartor och ritningar

Kart- och ritningssamlingen består av cirka 300 000 planer och kartor över fasta fornlämningar samt ritningar över kyrkobyggnader och andra byggnader med vilka Riksantikvarieämbetet haft befattning. Samlingen har byggts upp sedan början av 1800-talet och innehåller även material som samlats från olika håll, t. ex. som gåvor eller köp.

Drygt 150 000 av arkivets ritningar är mikrofilmade och behöver inte beställas fram ur magasinen. Du ser själv i Ritningsregistret om ritningen är filmad. Om du vill beställa fram ritningar behöver du därför göra en sökning i Ritningsregistret för att hitta den information som behövs för att beställa fram aktuell ritning. Notera ritningsnumret för att på plats i våra lokaler på egen hand ta fram filmade ritningskort att titta på/skriva ut från ritningskortläsaren. Är ritningen inte filmad behöver du beställa fram den.

En del av de mikrofilmade ritningarna finns tillgängliga i Riksantikvarieämbetets e-arkiv via söktjänsten Arkivsök. Under 2021 kommer samtliga mikrofilmade ritningar och Ritningsregistrets poster finns tillgängliga i Arkivsök (antingen för nedladdning eller beställning).

Planscher och teckningar

Country people in Småland, Sweden

Handteckningssamlingen

Handteckningssamlingen består av cirka 6 000 äldre akvareller, tryck och teckningar. Bilderna visar främst kulturmiljöer, kyrkor och fornlämningar. Samlingen förvaras på arkivet och finns idag tillgänglig i sin helhet via Arkivsök.

Rosenhanesamlingen

Handteckningar och planscher finns också i bibliotekets samlingar, framför allt i Rosenhanesamlingen. Samlingen består av svenska topografiska planscher, akvareller och tryck från 1700-talet, bl.a. av Elias Martin, från Schering Rosenhane d.y:s samling.

Rosenhaneplanscher – katalog över topografiska planscher har digitaliserats där du kan bläddra via landskap. Ett urval av planscherna har också digitaliserats.

Direkt till Arkivsök

Sökhjälp för att hitta bildmaterial i Arkivsök