Ritningar, akvareller och teckningar

Kartor och ritningar

Ritning av Bromma kyrka 1903 av Agi Lindegren.

Kart- och ritningssamlingen består av cirka 300 000 planer och kartor över fasta fornlämningar samt ritningar över kyrkobyggnader och andra byggnader med vilka Riksantikvarieämbetet haft befattning. Samlingen har byggts upp sedan början av 1800-talet och innehåller även material som samlats från olika håll, t. ex. som gåvor eller köp.

Ritningsregistret

I ritningsregistret finns en stor del av materialet registrerat. Drygt 150 000 ritningar är mikrofilmade och finns sökbara via Ritningsregistret. Dessa ritningar digitaliserades under 2019 och målsättningen är att de ska publiceras för allmänheten inom kort. Registret fylls ständigt på med nya uppgifter.

Planscher och teckningar

Country people in Småland, Sweden

Handteckningssamlingen

Handteckningssamlingen består av cirka 6 000 äldre akvareller, tryck och svartvita teckningar. Bilderna visar främst kulturmiljöer, kyrkor och fornlämningar. Samlingen förvaras på arkivet och finns idag tillgänglig i sin helhet via Kulturmiljöbild.

Rosenhanesamlingen

Handteckningar och planscher finns också i bibliotekets samlingar framförallt Rosenhanesamlingen. Samlingen består av svenska topografiska planscherna, akvareller och tryck från 1700-talet, bl.a. av Elias Martin från Schering Rosenhane d.y:s samling.

Rosenhaneplanscher – katalog över topografiska planscher har digitaliserats där du kan bläddra via landskap. Ett urval av planscherna har också digitaliserats.

  • Kontaktperson
  • Arkivet – öppet tis, tors, fre 09.00-16.00, ons 09.00-18.00
  • Telefontider tisdag-fredag 10.00-11.00
  • 08-5191 80 50