Spara och bevara

Det går att genomföra varsamma energiförbättringar i kulturhistoriskt värdefulla byggnader utan att byggnadernas kulturhistoriska värden går förlorade. Det visar Energimyndighetens forskningsprogram “Spara och bevara”, energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Riksantikvarieämbetet deltar i programrådet.

Forsknings- och utvecklingsprogrammet initierades av Energimyndigheten för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Forskningsprojekten präglas av samarbeten över ämnesgränserna, där teknik möter kulturvård. Målet är att utveckla kunskap för långsiktig, hållbar förvaltning av det äldre fastighetsbeståndet.

Programmet startades 2006 och är nu inne på den fjärde etappen, som avslutas tidigast sommaren 2024.

Läs mer om forskningsprogrammet och forskningsprojekten på Spara och bevaras hemsida.