Standardisering inom energieffektivisering

Riksantikvarieämbetet har deltagit i arbetet med att ta fram standarden ”Bevarande av kulturarv – Riktlinjer för förbättring av energiprestandan i historiska byggnader”. Standarden ingår i det paket av standarder som du kan få tillgång till kostnadsfritt via Riksantikvarieämbetets avtal med Svenska institutet för standarder, SIS.

Standarden beskriver en beslutsprocess för energieffektivisering i byggnader med kulturhistoriska värden. I dessa byggnader krävs särskild hänsyn vid planering av energieffektiviserande åtgärder. Syftet är att uppnå en hållbar förvaltning med minskad energianvändning. Standarden ”Bevarande av kulturarv – Riktlinjer för förbättring av energiprestandan i historiska byggnader” SS-EN 16883 togs fram inom den internationella gruppen CEN/TC346/WG8. Från Sverige deltog Tor Broström, professor vid Uppsala universitet samt Camilla Altahr-Cederberg och Therese Sonehag från Kulturvårdsavdelningen på Riksantikvarieämbetet.

Här hittar du mer information om hur du kan få tillgång till standarden om förbättring av energiprestanda i historiska byggnader, och de andra standarderna som ingår i avtalet med SIS.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Bebyggelse