8. Referenser och länkar

På den här sidan listas exempel på samlingsförvaltningssystem, bildhanteringssystem och publiceringssystem som finns på svenska marknaden. Det finns även en förteckning över litteratur som används inom framtagandet av hemsidan “God praxis för val och användning av samlingsförvaltningssystem”

Lista över samlingsförvaltningförvaltningssystem

som levereras av Spectrum partners, med närvaro på svenska museimarknaden.

Se fler Spectrum partners på Collections Trusts hemsida.

Se även fler leverantörer på CHINs hemsida 

Lista över bildhanteringssystem

med närvaro på svenska museimarknaden

  • Fotoware (används av Stockholms Stadsmuseum)
  • Bynder (används av Nationalmuseum)

Lista över publiceringssystem

(ibland innehållande enklare katalogiseringssystem, men utan eller bara med lite stöd för samlingsförvaltning)

Lista över använd litteratur