Glada människor
Uppdatera webbplatser där besökarna befinner sig med aktuell information. Foto: ( CC BY)

Så delar du med dig av ditt innehåll

Ju mer information du delar på webben, exempelvis bilder med hög kvalitet, desto synligare och intressantare blir din verksamhet. Se till att synas på de webbplatser där dina besökare finns.

Varför du bör finnas på andras sajter

För att fler ska få koll på att du finns och vad du erbjuder behöver du finnas med dina samlingar, berättelser, kunskap och kommunikation på de ställen där du vill nå ut till nya bekantskaper. Därför behöver du göra klart för dig vilka målgrupper som du vill satsa på, och var dessa finns på webben. Antagligen finns de på de större sajterna som Facebook och Instagram, samt på forum för personer med specialintressen.

”Det är bra att ha sina egna kanaler i bra skick, att investera i en ny webbsida och så vidare. Men störst genomslag får man ju genom samarbete med de kanaler som redan finns och som folk använder, som till exempel Wikimedia Commons, Sketchfab, Youtube, Google Arts and Culture och liknande. Genom dem når man en helt annan publik som man inte riktigt kan nå fram till själv.” (Museianställd).

Hur?

Du behöver kolla upp var dina målgrupper finns. Välj ut de webbplatser där du tror att du når dem och anpassa din kommunikation till det sammanhang där dina målgrupper finns. Be dina följare om hjälp, ställ frågor och dela med dig av din kunskap! Du kommer snart att se vad som ger dina följare ett värde.

Folk behöver inte längre ta sig till museet

”Om jag publicerar vårt material på webben så ökar jag ju enormt tillgängligheten till det materialet. För folk behöver ju inte längre ta sig till museet för att ta del av det, och det är en stor vinst för publiken. Att finnas på sociala medier är ett sätt att få kontakt på ett väldigt enkelt sätt. Det är ju just det man använder sociala medier till.” (Museianställd).

Hur?

Dela högupplösta bilder och använd dem riktat mot dina målgrupper. Det bör du i första hand göra på de webbplatser där dina användare finns. Wikimedia Commons är en plats där du kan dela högupplösta bilder och där bilderna fritt kan användas för att illustrera artiklar över hela världen!

Berätta historier som är knutna till dina samlingar, de kan var både faktabaserade och goda berättelser. Om det går att länka till andra källor på nätet som beskriver ditt objekt så gör det. Kunskap om din generösa verksamhet ger en positiv bild hos dina potentiella besökare.

Var social i sociala medier

På webben är det enkelt att träffas, samtala och samarbeta med personer inom samma ämnen och intresseområden. Det är också ett bra sätt att få kontakt med både gamla och nya besökare. Det är därför man talar om sociala medier. Att enbart sprida reklam utan kontakt med mottagarna fungerar dåligt. Allra bäst är att berätta aktuella och relevanta historier för sina följare, och på så sätt få igång en dialog där många deltar. Där kan man fundera på i vilka sammanhang, till exempel Facebookgrupper, som dina besökare finns.

Hur?

Var aktiv i grupper och nätverk på webben som har liknande intressen och ämnesområden. Dagligen är 63% av befolkningen inne på sociala medier. Var social i sociala medier. Identifiera dina målgrupper och läs hur de fungerar i Svenskarna och internet 2018. Lägg tid på att svara och berätta om er verksamhet och vad ni kan erbjuda besökare. I social medier växer man organiskt och man behöver hitta sitt eget tempo och tonläge. Det vanligaste och kanske viktigaste tipset är att våga vara personlig och lyfta fram människor istället för produkter och tjänster.

Dela med dig av din kunskap

Artiklar på Wikipedia kommer ofta högt upp i sökresultaten när du googlar. Det beror på att sökmotorerna vill erbjuda träffar som motsvarar både förväntningarna och leder till källor med hög trovärdighet. Wikipedia är världens mest använda ingång till generell, encyklopedisk kunskap. Därför bör din information och kunskap finnas på Wikipedia. Se Wikipedia som en förlängning av din webbplats, och en plattform där ditt innehåll kan hittas och användas av andra.

Hur?

Du kan gör på litet olika sätt:

  • Bra artiklar på Wikipedia skrivs av många personer så skapa ett användarkonto. Kolla vad som är skrivet om er verksamhet. Du kan underlätta för dessa personer genom att tillföra källor till befintliga artiklar.
  • Du kan skapa nya artiklar utifrån ditt intresseområde. Innan du gör det, kolla upp vilka regler som gäller om relevans. De kallas Wikipedias relevanskriterier.
  • Du kan ladda upp dina bilder till den bilddatabas som Wikipedia använder, Wikimedia Commons.
  • Börja med att kolla om din organisation har en artikel på Wikipedia. Vill du en skriva en artikel så är det enklast att börja med källorna. Sedan kan du se efter hur andra skriver artiklar. Ett exempel är Repslageriet i Älvängen som kan sägas vara en bra start på en Wikipedia-artikel. Hedemora Gammelgård har en mer utvecklad artikel som beskriver olika delar av sina samlingar. Även om artikeln om Nationalmuseum  är betydligt mer omfattande, så kan den fungera som inspiration för vilka möjligheter som finns att beskriva din verksamhet.
  • Observera: Wikipedia ska inte användas för att göra reklam, utan innehållet ska vara sakligt och bygga på fakta som kan källbeläggas. Reklamartiklar, artiklar utan belägg och artiklar med litet allmänintresse kommer med största sannolikt att raderas.

Statistik och uppföljning

När du utvärderar dina insatser på webben är statistik en viktig del av underlaget. Verktygen på webben visar ofta olika kvantitativa resultat, och tillsammans med egna kvalitativa undersökningar kan man få ett bra beslutsunderlag till fortsatta insatser. Verktygen uppdaterar sig själva, och du har alltid tillgång till en aktuell nulägesbild som bland annat visar hur många som hittar till din webb, hur länge de stannar och vilka sidor de läser.

Hur?

Har du ett webbhotell finns det oftast statistik bland deras verktyg som du kan använda dig av. Vill du ha mer information och själv kan installera, finns exempelvis Google Analytics som är ett av de vanligare verktygen.

Lägger du information och media på Wikipedia/Wikimedia så finns även där statistikverktyg. Där kan du få full tillgång till hur många som besöker din artikel och hur mycket media från Wikimedia Commons som används. Ett exempel är hur många besök som Repslagarmuseet i Älvängen hade under perioden 2015-2018. Här finns motsvarande för Hedemora Gammelgård.

Statistiken för Nationalmuseum är intressant då den även visar ett radikalt ökat informationsbehov i samband med att museet öppnades efter renoveringen i oktober 2018.