Museum Next dag 2 – The story is more important than the pixel

Vad handlade punkten om?   

Punkten handlade om hur Minecraft kan användas som redskap för kreativ förmedling och kommunikation. Föredragshållaren Adam Clarke, som beskriver sig själv som ”Artist and digital noodler”, arbetar professionellt med att skapa Minecraftinnehåll för bland annat skolor, museer och andra institutionerClarke beskriver hur han använder Minecraft dels för att skapa interaktiva berättelser kring olika teman (till exempel klimatförändringar), dels för att inspirera barn att bygga upp och dela sina egna berättelser. Clarke ger också exempel på hur Minecraft kan bli ett redskap för kommunikation och gemenskap över generationsgränser, när barn kan bygga upp miljöer, hus och händelser från äldre släktingars berättelser.  

Vem är innehållet relevant för?   

Alla som är intresserade av kreativa förmedlingsmetoder och visuella redskap för kommunikation 

Vad var det viktigaste i innehållet?  

  • Liksom spel i allmänhet, är Minecraft någonting mer än enbart kod och pixlar; det är både ett kulturellt fenomen och en gemenskap (community) för miljontals människor.  
  • Berättande och berättelser begränsas inte av plattformars gränser. Minecraft är lika mycket på riktigt, och en bärare och förmedlare av mänskliga berättelser, tankar, tid och känslor som vilket fysiskt medium som helst. Har någon lagt ner sju timmar på att bygga en miljö i spelet, och någon sedan förstör den, så skapar det verkliga känslor av ilska och saknad på samma sätt som om det vore något som byggts i den fysiska världen. 
  • Minecraft är ett verktyg bland andra verktyg, som kräver mänsklig interaktion för att bli meningsfullt och utvecklas. En miljö som byggts i Minecraft får inga besökare om den inte är intressant och levande, underhålls och marknadsförs. 
  • ”The story is more important than the pixel” Det är berättelsen som är viktig, inte att man har byggt den i Minecraft. 
  • En kritik som ibland riktas mot Minecraft är att det inte är realistiskt. Men – att det inte är realistiskt, och därmed både opretentiöst och lätthanterligt för alla, är det som är själva grejen med Minecraft. 
  • Genom öppna servrar möjliggöMinecraft gemensamt skapande, berättande och upptäckande. 

 

Var något bra sagt?  

Samtliga citat kommer från Adam Clarke, Artist and digital noodler:  

Make it interestingIt’s not a Field of Dreams – just because you build it doesn’t mean that they are going to come. 

The fact that adults and elders do not understand Minecraft is perfect for the young people – it’s a place for them. 

Things built digitally are authentic to young people – if you’ve spent 7 hours building something and someone destroys it, that would be the same as if you’ve built something in real life. 

  

Var det några särskilda frågor och utmaningar som dök upp under programpunkten, exempelvis i chatten?  

Diskussionen i chatten antydde en generell uppfattning att datorspel endast är intressant för yngre. Troligen kommer denna uppfattning snart att vara utdaterad, eftersom alla under pensionsålder snart tillhör den generation som vuxit upp med datorspel och Internet som naturliga delar av livet.  

  

Var kan man läsa/se/höra mer?  

Adam Clarkes egen hemsida: https://www.thecommonpeople.tv/ 

RAÄ:s version av Gotland i Minecrafthttps://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/upplev-kulturarvet/gotland-i-minecraft/om-gotland-i-minecraft/