Museum Next dag 4 – The Power of Live Demonstrations

Vad handlade punkten om?
Denna presentation utgår, till skillnad från övriga presentationer under konferensen, från ståndpunkten att en webbaserad livevisning eller ett webbinarium är ”a kind of surrogate for the experience of visiting in person.Föredragshållaren, Lauren Siegel, har en bakgrund inom matematik och undervisning. Hon är chef för MathHappens Foundation, som är ”dedicated to creating math models and supporting development of mathematical experiences outside of the classroom.Presentationen utgår från traditionell matematikundervisning i en klassrumssituation, och hur demonstrationer med hjälp av modeller kan översättas från klassrummet till digitala format och hemundervisning.

Vem är innehållet relevant för?
Framför allt yrkesverksamma inom skola och science centers, som vill göra klassiska matematiska bevis och modeller relevanta och begripliga i nutida. Innehållet kan också vara relevant för privatpersoner som hemundervisar, och letar efter praktiska sätt att göra ett ämne som ofta anses som ”tråkigt” och ”svårt” mera intressant.

Vad var det viktigaste i innehållet?
Contexts can go stale.” Detta exemplifierades av praktiska matematiska demonstrationer med hjälp av mynt som en gång i tiden var vardagliga föremål, men numera är ”almost an artifact”.
Var något bra sagt?
Lauren Siegel: Make something from nothing. Make more with what we haveEveryone can learn at any time
Ur chatten: As a mathphobe, found this fascinating.”

 

Var det några särskilda frågor och utmaningar som dök upp under programpunkten, exempelvis i chatten?
”Vad är matematikens syfte?”

Var kan man läsa/se/höra mer?