Almedalen Foto: ( CC BY)

Elva tips till Almedalsveckan

Ska du till Almedalsveckan i år? Omvärld och insikt har läst programmet och hittat elva seminarier för den som är intresserad av museiutveckling.

“Världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor” kallas den, Almedalsveckan i Visby, som äger rum mellan den 3 och 6 juli. En handfull av de knappt tvåtusen programpunkterna handlar specifikt om museifrågor, men för den som vill hämta inspiration och kunskap från andra branscher, såväl närliggande som mer avlägsna, finns det desto mer att göra. Här är elva seminarier att se fram emot.

 

Behövs det en nationell kulturpolitik?
Söndag 3 juli 2022, klockan 13:00 – 13:30
Plats: Bredgatan 10, Länsteatern

Sveriges Museers ordförande Niklas Cserhalmi för museernas talan i denna paneldiskussion, som handlar om den nationella kulturpolitikens betydelse för kulturlivet. Vilken dynamisk effekt har kultursamverkansmodellen på samhället i övrigt?

Läs mer här.

 

Can gamers save the world?
Söndag 3 juli, klockan 17:00 – 17:45
Plats: Donnersgatan 6, “Sidas scen: Sverige i Världen”

Spelkulturen knyter samman unga över generations- och kulturgränserna och representerar en ny form av global styrning. Vad skulle kunna hända om gamers, tekniker och programmerare fick en större roll i svenskt utvecklingssamarbete och förverkligandet av 2030-agendan, vars genomförande bara ligger sju år bort. Kan bli en tankeväckande diskussion om målgrupper dess inflytande över utvecklingen.

Läs mer här.

 

Från unfluencer till influencer – lärares och forskares roll i digitalisering av skolan
Måndag 4 juli, klockan 09:00 – 09:45
Plats: Skeppsbron 24, Joda Bar och kök

Utbildningsteknologibranschen växer, men hänger pedagogerna med? Lärarna har svårt att välja bland de digitala verktyg och lärresurser som erbjuds, regeringen efterlyser mer forskning i hur användandet av digitala lärresurser egentligen påverkar elevernas kunskapsutveckling? Klart är att mycket skulle hända om lärare, elever och kunskapsnationen Sverige satte sig ner och samarbetade mer. Hur ett sådant samarbete skulle kunna se ut diskuteras i detta samtal, där edtechbranschens företrädare, forskare och politiker möts.

Läs mer här.

 

Så mobiliserar och organiserar vi frivilligt engagemang i kris såväl som långsiktigt
Måndag 4 juli, kl. 10:00 – 10:40
Plats: Donners plats 1, Donnerska huset

I verksamheter som bygger mycket på volontärt arbete, hur skapas ett långsiktigt, hållbart engagemang? I krisen räcker många upp handen för att hjälpa till, men hur får man sedan de ideella att vilja stanna kvar i organisationerna? Hur kan de volontära krafterna i en förlängning få de bästa förutsättningarna att kunna bidra till demokrati, social sammanhållning och innovation?

Läs mer här.

 

Den moderna människan – uppkopplad, smart och effektiv
Måndag 4 juli 2022, klockan 13:00 – 14:00
Plats: Strandvägen, H530, Techarenan, Scen 1

Mer digital, mer medveten och mer påläst än någonsin. Sådan är den moderna människan. Så hur når man ut till denne i det ständigt ökande bruset? Vilka nya beteenden och behov finns och hur jobbar företag och organisationer med innovation och ny teknik för att möta dessa? Spännande ämne för den som vill lära känna morgondagens målgrupp.

Läs mer här.

 

Museernas förtroendekapital – ett samtal med de politiska partierna
Tisdag 5 juli kl. 9.00-9.45
Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14.

Vilken roll har politiken när det kommer till museernas förtroendekapital? Hur står det till med dess intresse för museerna som kunskapsinstitution? I detta seminarium möts riksdagspartiernas kulturpolitiska talespersoner för att kommentera en rapport från Sveriges Museer.

Läs mer här.

 

Niklas Cserhalmi, ordförande för Sveriges Museer, leder samtalet om museernas förtroendekapital. Foto: (CC BY)

 

Kulturinkubatorernas roll för Cross Innovation
Tisdag 5 juli kl. 11.00-11.20
Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14.

Cross innovation är en metod för innovation som fokuserar på att tänka bortom gränserna för den egna verksamheten eller sektorn. Att använda konstnärliga verktyg och metoder inom andra samhällssektorer än kultur används flitigt för att utveckla både samhället och kultursektorn. Men gränsöverskridande samarbeten är svåra att få till, och komplicerade att genomföra. Detta samtal ger en inblick i hur de kan gå till. Bakom seminariet står creARTive, som är en nationell intresseorganisation för inkubatorer.

Läs mer här.

 

Spelar det någon roll var pengarna kommer ifrån?
Tisdag 5 juli kl. 11.30-12.15
Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14.

Seminariets talande titel för tankarna till de senaste årens diskussioner om museer och sponsring. Kan annan finansiering än offentlig bidra till att kulturpolitikens mål uppfylls? Vilka effekter har olika typer av finansiering på konstens frihet och obundenhet? Detta diskuteras i ett seminarium som leds av Myndigheten för kulturanalys, som bland annat presenterar hur den offentliga finansieringen i andra nordiska länder, särskilt Danmark och Finland, i större utsträckning kompletteras med bland annat medel från privata stiftelser.

Läs mer här.

 

E-sports as sport and culture. What do we know and what should we do?
Onsdag 6 juli, 10:00 – 10:30
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Är e-sport grunden ett sätt att få yngre generationer att engagera sig kulturdemokratiskt eller är det enbart en arena för internationella företag som vill tjäna pengar genom att locka människor till spel och betting? Ska e-sport stöttas eller regleras? Detta diskuteras i det här samtalet mellan representanter för e-sport, det civila samhället och spelforskare. I en värld där gamification växer sig allt större som uttryckssätt, inte minst inom kultur- och museisektorn, känns detta seminarium relevant.

Läs mer här.

 

Hur breddar vi rekryteringen så att fler kommer in på en arbetsplats?
Onsdag 6 juli, 10:00 – 10:45
Plats: Strandvägen, H535

Hur säkerställs en hållbar utveckling av ett inkluderande och jämlikt kulturliv? Och vilka är kultursektorns goda exempel när det gäller detta? Dessa frågor avhandlas i en diskussion mellan representanter från scenkonstvärlden, musikutbildningar och Myndigheten för Kulturanalys och nätverket New European Bauhaus.

Läs mer här.

 

Börjar grön omställning med att vi sätter människan i centrum?
Onsdag 6 juli, klockan 10:10-10:30
Plats: Restaurang Burmeister Visby

Ett av de sökord som får flest träffar på årets Almedalsvecka är “grön omställning”. Här är ett seminarium med fastighetsbranschen i fokus, men med en frågeställning som känns högst relevant för många sektorer: hur får vi den gröna omställningen att komma igång på allvar? Räcker det med att sätta människan i fokus? Här diskuteras vad fastighetsbranschen behöver göra för att hinna ikapp andra branscher som ligger före när det gäller hållbarhet.

Läs mer här.

 

Här hittar du hela det officiella programmet för Almedalsveckan.

Här hittar du programmet för Kultur i Almedalen, som Sveriges Museer och Svensk Scenkonst arrangerar tillsammans med Länsteatern på Gotland och Gotlands Museum.

 

Saknar du något tips? Skicka ett mejl till oss på omvarld@raa.se.

Kategori

Ämnen


Fredrik Emdén

fredrik.emden@raa.se


  • Publicerad:
  • Uppdaterad: