Böcker ur bibliotekets öppna boksamling i Östra stallet
Böcker ur bibliotekets öppna boksamling. Foto: ( CC BY)

Höstens boktips från biblioteket

Höstens boktips från Vitterhetsakademiens bibliotek blickar framåt, bakåt, inåt och utåt. Här är böckerna för dig som vill skapa förändring, engagera nya besöksgrupper – och få museibesökarna att teckna.

Et kunstmuseum i endring? – Nye formidlingspraksiser i Norden
Av Boel Christensen-Schee och Line Engen,  2022

Konstmuseer förändras. De ska inte bara främja upplevelser, lärande och reflektion, utan också medborgarskap, pluralism och delaktighet. Förmedling uppmärksammas allt mer i facklitteraturen och i museernas strategier, men hur sker processerna på insidan? I den här boken delas erfarenheter från nordiska konstmuseer, som till exempel Nationalmuseets, Louisianas, Kiasma och Munchmuseet, och redaktörerna har valt ut både innovativa och etablerade metoder för att belysa viktiga trender bland konstmuseer.

 

Den utställda idrotten: Idrott som kulturarv på idrottsmuseer i Sverige
Av John Berg, 2022

En avhandling om den svenska idrotten som kulturarv, dels studerad genom fem svenska idrottsmuseer, dels satt i ett historiskt perspektiv. Avhandlingen tillför kunskaper som kommer till nytta såväl för ämnena idrottshistoria som kulturarv och museologi, men även historia i en bredare bemärkelse.

Här får vi bland annat veta att anledningen till att antalet idrottsmuseer har ökat sedan 1980-talet kan sättas i relation till ett bredare intresse för kulturarv, särskilt kulturarv producerat av icke professionella och entusiaster snarare än experter. I studien hänvisas denna tendens till som “the heritage boom”, en term som myntats av arkeologen Rodney Harrison.

 

Digital og analog tegning i museet
Av Anna Carin Hedberg  och Rikke Lundgreen, 2022

Många museibesökare tecknar vid sina museibesök, och det är inget nytt fenomen. Men i den här boken tittar författarna på vem som ritar och hur teckningen påverkar betraktaren. Blir upplevelsen annorlunda av att rita på en ritbräda annan än med penna och papper?

Målet med boken är att bidra till ett inkluderande museum som inger en lust att teckna. Redaktörerna växlar mellan praktik som scenkonstnär och ett projekt från Nationalmuseum som fokuserar på teckning.

 

The art of access : a practical guide for museum accessibility
Av Heather Pressman och  Danielle Schulz, 2021

Den här boken hjälper läsarna att ta de steg som behövs för att göra sina museer mer välkomnande och visar hur  tillgänglighet lätt kan integreras i museernas struktur, och därigenom engagera en publik som vanligtvis inte besöker museet. Boken innehåller en mängd olika aktiviteter som museer, oavsett storlek eller budget, kan genomföra.

 

Hotat kulturarv: evakuering av kulturföremål i en katastrofsituation
Av UNESCO och ICCROM, 2022

Att skydda kulturarvet vid en väpnad konflikt är svårt och ibland livsfarligt. Ändå brukar människor som lever i krigszoner försöka rädda sitt kulturarv, eftersom kulturarvet bidrar till en känsla av kontinuitet i det rådande kaoset och ovissheten. Ett slående exempel på hur lokalbefolkningar själva räddat kulturarv var när privata manuskriptsamlingar evakuerades från Timbuktu då konflikten i norra Mali bröt ut 2013.
Den här handboken bygger på lärdomar från liknande verkliga erfarenheter från fältet. De har inhämtats genom ICCROM:s initiativ för kapacitetsuppbyggnad, First Aid to Culture Heritage in Times of Crisis. Handboken innehåller stegvisa instruktioner om hur samlingar av kulturföremål kan evakueras i extrema situationer. Syftet är att stödja grupper och institutioner som försöker förhindra att kulturföremål förstörs och plundras i en katastrofsituation. Handboken kan även användas för utbildning och för att stärka katastrofberedskapen för kulturmiljöer.

 

Boktipsen har sammanställts av Vitterhetsakademiens bibliotek, som ingår i Riksantikvarieämbetet och är ett vetenskapligt specialbibliotek öppet för allmänheten. Biblioteket fylls ständigt på med nya och aktuella böcker för dig som vill läsa mer om vad som händer inom områdena arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, museologi, kulturmiljövård och numismatik.

Vill du få ytterligare tips om vilken litteratur som finns? Se bibliotekets digitala ämnesguider.

Vill du ge inköpsförslag till biblioteket?

Vill du läsa mer om bibliotekets innehåll och historia?

Ämnen


Omvärld och insikt

omvarld@raa.se


  • Publicerad:
  • Uppdaterad: