En bibliotekarie hämtar böcker i magasinen på LSE Library 1964, svartvit bild.
En bibliotekarie hämtar böcker i magasinen på LSE Library 1964. Foto: (CC BY)

Lästips från biblioteket

En guide till att skapa besöksupplevelser, framtidsmedvetande på svenska länsmuseer, ett framgångsrikt vikingamuseum i Nordnorge och en liten resväska fullpackad med queer historia i ett museimagasin. Det är något av innehållet i de nyinkomna böcker och artiklar Vitterhetsakademiens bibliotek tipsar om.


Böcker


Creating great visitor experiences: A guide for museum professionals

Colleen Higginbotham, American Alliance of Museums, 2022

Om ett museum försöker förbättra besökarnas tillfredsställelse, växa och bredda sin sin publik, eller engagera sig i deras samhälle, måste de fokusera på upplevelsen som besökarna har i museet. Tyvärr besöker vissa människor inte museer för att de har haft en tidigare negativ upplevelse, eller så tycker de helt enkelt inte att museer är till för sådana som dem. Vi behöver inte bara vinna tillbaka dem som vi inte har välkomnat ordentligt tidigare, vi måste vara säkra på att vi inte stänger av fler potentiella besökare.

När du väl har bestämt dig för att prioritera besöksupplevelsen kanske du upptäcker att du inte har de verktyg du behöver för att verkligen implementera förändringar för dina besökare. En verkställande direktör kan stödja konceptet men har inte tid eller specifik expertis att implementera ett nytt program. En Visitor Services Manager kan ha blivit befordrad från frontlinjen och har bra kundservice och coachningsförmåga men har ingen erfarenhet av att skapa institutionella förändringar. Den här boken hjälper museet definiera sin service, anställa och utbilda ett dynamiskt team av besöksvärdar, och sprida en servicekultur i verksamheten.

Heritage and Nationalism: Understanding populism through big data

Chiara Bonacchi, 2022. Fritt tillgänglig online.

Hur åberopades det romerska imperiet i Brexit Storbritannien och i Donald Trumps USA, och i vilket syfte? Och varför är det viktigt att svara på den här typen av frågor? Heritage and Nationalism utforskar hur människors uppfattningar och erfarenheter av det gamla förflutna formar politiska identiteter i den digitala tidsåldern. Den undersöker särskilt de många sätt på vilka politiker, partier och privata medborgare mobiliserar aspekter av järnåldern, det romerska och medeltida förflutna i Storbritannien och Europa för att inkludera eller utesluta ”andra” baserat på kultur, religion, klass, ras, etnicitet, med mera.

Chiara Bonacchi bygger på resultaten av ett omfattande forskningsprogram som involverar både dataintensiva och kvalitativa metoder för att undersöka hur förmoderna perioder utnyttjas för att stödja eller motsätta sig populistiska nationalistiska argument som en del av sociala mediers diskussioner om Brexit, det italienska valet 2018 och den amerikansk-mexikanska gränsdebatten i USA. Genom att analysera miljontals tweets och Facebook-inlägg, kommentarer och svar är den här boken den första som använder big data för att svara på frågor om allmänhetens engagemang i det förflutna och identitetspolitik. Resultaten och slutsatserna reviderar och omformulerar innebörden av populistisk nationalism idag och hjälper till att bygga en gemensam grund för medborgarnas demokratiska engagemang i det offentliga livet i framtiden. Boken erbjuder en fascinerande och oslagbar läsning för alla som är intresserade av hur det förflutna och dess samtida arv, eller ”arv” påverkar vårt ”politiska” tänkande och känsla i en tid av hyper-interconnectivity.

Curating lively objects: Exhibitions beyond disciplines

Lizzie Muller, Caroline Seck Langill, 2022

Curating Lively Objects utforskar föremålens roll som katalysatorer för att föreställa sig en framtid bortom discipliner för museer och utställningar. Författarna beskriver hur deras curatoriska samarbeten med olika föremål, från stenar till robotar, genererar nya sätt att organisera och dela kunskap. Den här volymen för samman ledande konstnärer och curatorer från Australien och Kanada och tar upp objektets livlighet från en rad sammanflätade perspektiv, såsom dekolonialt tänkande, inhemska epistemologier, miljömedvetenhet, feministisk kritik och digital estetik.

Curating Lively Objects kan vara av intresse för forskare och studenter inom museistudier, kulturarv, konsthistoria, urfolksstudier, materiell kultur och antropologi. Den är också en viktig resurs för yrkesverksamma på museer och gallerier runt om i världen som försöker svara kreativt, etiskt och inkluderande på utmaningen att ändra disciplinära gränser.

Manual of Museum Exhibitions

Maria Piacente, 2022

Manual of Museum Exhibitions beskriver utställningsprocessen på ett enkelt sätt som lätt kan anpassas av institutioner av olika storlekar. Den utforskar utställningsplaneringen och utvecklingsprocessen i en mängd detaljer, vilket ger de tekniska och praktiska metoder som museiproffs behöver idag. Den här tredje upplagan innehåller många nya funktioner och utökade kapitel om utvärdering, virtuella utställningar, multimedia, vandringsutställningar, nyfikenhet och motivation, DEAI (diversity, equity, accessibility and inclusion), samtidigt som det väsentliga innehållet behåller relaterat till tolkningsplanering, roller och ansvar, och innehållsutveckling. Nya och spännande fallstudier, utställningsexempel och mer än 200 färgfoton och figurer illustrerar varje steg i processen. Inget museum eller museiprofessionell kan vara utan denna kritiska guide till en väsentlig funktion.

Lofotr – vikingmuseet på Borg Fra funn i åkeren til spydspiss i reiselivet 1981-2021

Søren Fredrik Voie, 2022

Lofotr Viking Museum öppnade sommaren 1995 och har genom mer än 25 års verksamhet utvecklats till ett av Nordnorges mest besökta museer. Vikingamuseet bygger på arkeologiska fynd och är en rekonstruktion av det största hövdingahuset från vikingatiden som hittats i Norden. Boken är koncentrerad kring de processer som bidrog till etableringen av Lofotr Vikingamuseum på Borg. Den beskriver både upp- och nedgångar under uppbyggnaden och driften av museet, samt analyser av några av de förhållanden som har bidragit till att Lofotr Vikingamuseum framstår som en framgångssaga. Søren Fredrik Voie har följt processen med att bygga och driva vikingamuseet, både som politiker på regional och nationell nivå, och som tidigare rådman i Vestvågøy. Han har även varit ordförande för Lofotr A/S Vikingamuseet på Borg under nästan 25 års tid.

Artiklar

Framtidsmedvetande på museer: Några svenska länsmuseer i fokus

Anders Högberg, Cornelius Holtorf, Gustav Wollentz
Nordisk Museologi, 2023, Vol.34 (2). Fritt tillgänglig online.

Denna studie undersöker hur chefer och medarbetare vid länsmuseer i Sverige tänker på, arbetar med och förhåller sig till framtiden i sin dagliga verksamhet. Vi undersökte vilka verktyg och rutiner museerna använder för att konkret arbeta med olika framtidsperspektiv. Studien handlar alltså om de former av framtidsmedvetenhet som finns på museerna. Resultaten visar att framtiden är implicit närvarande men ofta förblir oartikulerad i museets arbete. Museerna arbetar med korta framtidsperspektiv som ofta är kopplade till konkreta uppgifter eller utvecklingsarbete. Framtidsperspektiven på museerna är till stor del låsta i nuet eller i en nära framtid. Konkreta verktyg, kompetens och rutiner för att utveckla framtidsmedvetenheten saknas. Resultaten visar dock att det finns ett stort intresse och vilja bland länsmuseer att implementera verktyg, kompetens och rutiner för ett mer utvecklat engagemang i framtiden.

The museum as a social space and a place for lifelong learning

Gustav Wollentz, Martin Brandt Djupdræt, Anna Hansen, Lasse Sonne, Vibeke Kieding Banik
Nordisk Museologi, 2023, Vol.34 (2). Fritt tillgänglig online

Den här artikeln utforskar museets sociala dimensioner genom att fokusera på två frågor: 1) Vilka element i museer har visat sig vara framgångsrika för att skapa socialt interaktiva miljöer? 2) Stimulerar social interaktion lärande på museer och i så fall: hur?

Vi menar att museer i grunden är sociala rum, som ofta uppskattas och används som rum för att vara sociala, men också att det saknas forskning och kunskap om hur museer agerar som sociala rum i synnerhet, och vilken typ av lärande social interaktion i museer stimulerar. Vi använder verktyget Generic Learning Outcomes för att närma oss dessa frågor. Genom att kartlägga och analysera 30 museiutrymmen och utvärdera 25 aktiviteter i Norge, Sverige och Danmark har vi lyckats identifiera en uppsättning element användbara för att göra museiutrymmen mer sociala. Vi har också kunnat spåra ett samband mellan social interaktion på museer och hur museiupplevelsen bidrar till lärande.

Den fäktande damen: En resväska och en historia om queerhet

Bodil Andersson
Norsk Museumstidsskrift, 2022, Vol.8 (1), p.24-41 Fritt tillgänglig online.

I artikeln beskrivs mötet med personen Johanne Sofie Wiel-Hansen (1868‒1938), känd som Janken. Janken föddes i Halden men bodde i princip hela sitt liv i Sverige. I början av 1900-talet blev hon en person med stark utstrålning och välkänd som Stockholms fäktmästare. Grunden till hennes biografi tecknas och utifrån livshistorien vidareutvecklas tankar kring könsnormer, representation och de etiska frågeställningar arbetet inneburit. Jankens historia diskuteras utifrån ett queert perspektiv.

Artikeln utgår från fyndet av en liten men fullpackad resväska i ett museimagasin. Väskan och dess innehåll ger möjlighet att teckna en person- och släkthistoria. Släkthistorien innehåller europeiska möten. Personhistorian skildrar en atlet som syntes i gatubilden, var engagerad i flera av tidens kvinnoföreningar och hade en lång relation till en likaledes välkänd kvinna. Levnadsödet aktualiserar frågor kring proveniens, vems historia som berättas och vem som har rätt att berätta de historier som museernas samlingar döljer. Vilka etiketter kan vi sätta på människor och på våra samlingars innehåll? Artikelförfattaren menar att Janken Wiel-Hansens ger en möjlighet att låta en queer historia möta lokal historia samt visar behovet av att möta museisamlingar och historien med en medveten queer blick.

—–
Vitterhetsakademiens bibliotek

Boktipsen har sammanställts av Vitterhetsakademiens bibliotek, som ingår i myndigheten Riksantikvarieämbetet och är ett vetenskapligt specialbibliotek öppet för allmänheten. Biblioteket fylls ständigt på med nya och aktuella böcker för dig som vill läsa mer om vad som händer inom områdena arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, museologi, kulturmiljövård och numismatik.

Här kan du läsa mer om bibliotekets innehåll och historia.

Vill du få ytterligare tips om vilken litteratur som finns? Se bibliotekets digitala ämnesguider.

Vill du ge inköpsförslag till biblioteket?

 

Kategori

Ämnen


Omvärld och insikt

omvarld@raa.se


  • Publicerad:
  • Uppdaterad: