Nyförvärvshyllan i biblioteket (Oscar Montelius i förgrunden)
Nyförvärvshyllan i biblioteket (Oscar Montelius i förgrunden) Foto: ( CC BY)

Vårens boktips från biblioteket

I vår ska du läsa om kulturarv i krigstid, ekokritik samt en omstridd sameforskare. Det tycker i varje fall Vitterhetsakademiens bibliotek. Här är vårens lästips!

Värden att värna: kulturminnesvård som statsintresse i Norden vid tiden för andra världskriget
Av Mattias Legnér, 2022

Mattias Legnér är historiker och professor i kulturvård vid Uppsala universitet–Campus Gotland. Han forskar och undervisar om hur kulturarv behandlas i krig och fred, och är expert på skydd av kulturegendom i väpnad konflikt. Hans nya bok bygger på ett omfattande forskningsarbete om hur olika aktörer i de nordiska staterna förberedde sig inför risken att dras in i andra världskriget, och hur de sedan agerade för att skydda samlingar, byggnader och platser som var kulturellt och historiskt betydelsefulla.

För första gången skildras här hur kulturminnesvården i Sverige, Finland, Norge och Danmark sökte skydda arkiv, museer, bibliotek och fornlämningar från krigets alla risker. Även i det neutrala Sverige fördes kulturföremål och historiska dokument i vad man hoppades skulle vara säkerhet. Erfarenheter från andra världskriget blir värdefulla att återupptäcka och förhålla sig till när ett samhälle behöver bygga upp sin beredskap igen.

 

Augmented reality in tourism, museums and heritage: a new technology to inform and entertain
Av Vladimir Geroimenko, 2021. E-bok

Här presenterar den senaste forskningen inom Augmented Reality (AR) inom turism, museer och kulturarv. Den täcker ett brett spektrum av ämnesområden som immersiva digitala installationer, till delade besöksupplevelser, digitala kulturarvsplatser, urbana romaner och folksånger. Författaren skriver om nuvarande och framtida trender, inklusive utmaningar orsakade av covid-19.

 

Friktion: Ernst Manker, Nordiska museet och det samiska kulturarvet
Av Eva Silvén, 2021

Friktion är en forskarbiografi om Ernst Manker, intendent vid Nordiska museet, men också om museets samiska samlingar under perioden 1930-70. Manker var en idog skildrare och samlare av samisk kulturhistoria och här får läsaren möta honom både i sin samtid och i ljuset av en bredare vetenskaplig problematik.

Hur museer väljer att framställa samer och andra urfolk visar sig få betydelse på både kort och lång sikt genom de samlingar som skapas och överförs mellan generationer. Bokens fotografier, föremål och dokument är en del av det samiska kulturarvet och bildar basen för författarens analys. Men vems blick, vems röst och vems berättelse är det egentligen som hörs och syns? Det är frågor som ställs inom postkolonial forskning, urfolksstudier och kritisk museologi, som tillsammans utgör den här studiens vetenskapliga sammanhang.

 

Centering the museum: Writings for the post-Covid age
Av Elaine Heumann Gurian, 2021

Elaine Heumann Gurian har femtio års erfarenhet av museiområdet, som biträdande museichef, senior rådgivare till högprofilerade statliga museer, föreläsare och lärare runt om i världen. Här samlar hon sina tankar kring museerna som en plats för besökarna att uppleva sin gemensamma mänsklighet och museibyggnadens sociala betydelse i svåra tider. Utifrån sin omfattande erfarenhet varfar hon rekommendationer för inkluderande handlingar genom att sammanfläta sociologiskt tänkande med praktiska beslutsfattande strategier. Genom sina reflektioner ger Heumann Gurian både studenter och yrkesverksamma viktiga råd kring hur de kan förflytta såväl karriär som organisation att bli mer rättvis men samtidigt framgångsrik.

 

Ekokritik och museipedagogik i skuggan av antropocen
Av Avigail Rotbain
och Carola Nordbäck, 2022

I skuggan av klimatförändringar och den pågående ekologiska krisen frågar sig många museer hur de kan utmana etablerade föreställningar och attityder kring människa, natur, miljö och djur. Denna antologi är ett försök i en sådan riktning. Redaktörernas ambitionen har varit att undersöka och utveckla ekokritiska perspektiv i museers pedagogiska verksamhet. I antologin visar både museipedagoger och forskare på teoretiska och handgripliga vägar framåt och bidrar därigenom till etablerandet av en miljöhumanistiskt inriktad museipedagogik i Sverige. Antologin kan användas både för teoretisk fördjupning och för praktiska övningar. Antologibidragen är värdefulla för alla inom museal verksamhet och som kurslitteratur i pedagogik och det miljö humanistiska fältet.

 

Boktipsen har sammanställts av Vitterhetsakademiens bibliotek, som ingår i myndigheten Riksantikvarieämbetet och är ett vetenskapligt specialbibliotek öppet för allmänheten. Biblioteket fylls ständigt på med nya och aktuella böcker för dig som vill läsa mer om vad som händer inom områdena arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, museologi, kulturmiljövård och numismatik.

Vill du få ytterligare tips om vilken litteratur som finns? se bibliotekets digitala ämnesguider.

Vill du ge inköpsförslag till biblioteket?

Vill du läsa mer om bibliotekets innehåll och historia?

 

Ämnen


Omvärld och insikt

omvarld@raa.se


  • Publicerad:
  • Uppdaterad: