Amanda Lind i svarta kläder mot grå bakgrund.
Kulturminister Amanda Lind (MP) Foto: (CC BY)

Kulturminister Amanda Lind: “Vi behöver få mer träffsäkra och rättvisa regler”

I onsdags presenterade regeringen ett förslag som innebär att museer och konsthallar ska ha samma regler för besökare som butiker och gym har. Vi ställde några frågor på mejl till kulturminister Amanda Lind.

Innebär förslaget att museerna kommer att kunna vara öppna i större utsträckning än tidigare?
– Förslaget som nu skickats ut innebär till exempel att det ställs krav på smittskyddsåtgärder för verksamheter som idag inte omfattas av några regler, men i många fall håller stängt helt efter vädjanden från regeringen, som museer och konsthallar. Det här är platser där många för varandra okända människor kan komma i fysisk kontakt med varandra och trängsel kan uppstå. Det är därför viktigt att även dessa verksamheter regleras från smittskyddssynpunkt. Idag är ju en del privat drivna museer öppna och alla som jag har varit i kontakt med följer redan de smittskyddsregler som gäller för butiker och är mycket måna om smittsäkerheten.

– Vi behöver helt enkelt få mer träffsäkra och rättvisa regler som tittar på verksamheternas olika förutsättningar att bedrivas smittsäkert. Med dessa regler ska museerna kunna ta emot besökare så länge det sker på ett smittsäkert sätt.

Hur förhåller sig förslaget till risken för en tredje våg?
– Vi behöver alltid ta hänsyn till smittläget, för alla verksamheter, och är högst beroende av det. Just nu är läget allvarligt och det är osäkert hur smittspridningen kommer utvecklas. Mycket beror på alla oss att fortsätta följa råd och rekommendationer, hålla i och hålla ut.

Förändringarna för museer och konsthallar kan träda i kraft från 11 mars. När bedömer du att de kommer att träda i kraft?
– Museer och konsthallar, både privata och offentliga, ska följa smittskyddsregler som liknar de som idag gäller för butiker för att begränsa antalet besökare och minska risken för trängsel. Reglerna föreslås gälla från och med den 11 mars men sedan avgör smittläget hur alla verksamheter kan öppna. Det andra förslaget om nedstängning av verksamheter som också skickades ut för synpunkter handlar om att det vid ett allvarligt smittläge ska finnas möjlighet att stänga ned olika verksamheter.

Många museer har varslat, sagt upp eller permitterat personal och många har redan planerat för att ha långtidsstängt. Finns det en risk att förändringen därför inte kommer att kunna göra någon skillnad i praktiken?
– Om museerna kan öppna upp med liknande förutsättningar som exempelvis butiker gör idag innebär det såklart en skillnad också i praktiken. Med det sagt har pandemin slagit hårt mot stora delar av kulturlivet och besöksnäringen och många sektorer kommer att ha en tuff situation framöver. Regeringen har tidigare gett stöd till kulturen, till exempel extra krisstöd till museer samt stärkt finansiering av den regionala kulturen och utvärderar löpande behovet av ytterligare insatser.

Remissinstanser och promemorior gällande förslagen

Kategori


Lina Wennersten

lina.wennersten@raa.se


  • Publicerad:
  • Uppdaterad: