Bergs övre sluss i riksintresset Göta kanal. Kommunikationsmiljö i Östergötlands län. Foto: (CC BY)

Handbok för kulturmiljövårdens riksintressen

Handboken för kulturmiljövårdens riksintressen beskriver bland annat tillämpningen av hushållningsförordningen, bedömning av påtaglig skada samt innebörd och utveckling av riksintresseområden.

Handboken vänder sig till alla som arbetar med riksintressen: till exempel länsstyrelsen, kommunernas handläggare av planer och bygglov och konsulter som arbetar med kulturhistoriska utredningar och underlag.

I handbokens bilagor finns ansvar och roller beskrivna. Här finns också rättsfallsreferat, checklistor inför revideringar av riksintresseområden och processbeskrivningar.

Handbok för kulturmiljövårdens riksintressen (pdf)
Bilagor (pdf)