Utblick genom stiglucka vid riksintresset Ytterlännäs gamla kyrka, Västernorrland vid ett besök i februari 2018. Foto: ( CC BY)

Handbok för kulturmiljövårdens riksintressen

Handboken beskriver bland annat tillämpningen av hushållningsförordningen, bedömning av påtaglig skada samt innebörd och utveckling av riksintresseområden. Den vänder sig till alla som arbetar med riksintressen: till exempel länsstyrelsen, kommunernas handläggare av planer och bygglov och konsulter som arbetar med kulturhistoriska utredningar och underlag.

 

I handbokens bilagor finns ansvar och roller beskrivna. Här finns också rättsfallsreferat, checklistor inför revideringar av riksintresseområden och processbeskrivningar.