Årsta skog och höghusen i Johanneshov.

Riksintressen – beslut och yttranden

Här hittar du ett urval av beslut och yttranden i frågor som rör Riksintressen.

Fler yttranden och remissvar hittar du även under Byggnadsminnen och Övriga yttranden och remissvar. Saknar du något yttrande, kontakta vår registrator.